Slovensko

Slovenské mýto môžete platiť svojou MOL Group GOLD kartou.

Palivové karty predstavujú zjednodušenie a vyššiu mieru komfortu pri využívaní mýtneho systému na Slovensku s možnosťou využitia najväčšej siete distribučných miest mýtneho systému prevádzkovaného spoločnosťou SkyToll, a.s. Bližšie informácie o povinnostiach platiť mýto na Slovensku nájdete na www.emyto.sk.

Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t potrebujú elektronickú diaľničnú známku. Platba mýta prostredníctvom elektronického mýtneho systému je povinná pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, určené pre prepravu tovarov a motorové vozidlá, umožňujúce prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča.

Platba mýta je možná 2 spôsobmi:
  • Režim Post-paid (odložená splatnosť): Ak vaše vozidlá pravidelne a často využívajú spoplatnené slovenské cesty, post-paid režim je pre vás ideálne riešenie pre platenie mýta. Najskôr potrebujte uzatvoriť Zmluvu o použití vymedzených úsekov ciest (s NDS) a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky. Zmluvu o použití vymedzených úsekov ciest v rámci postpaid mýtneho režimu môžu uzatvoriť prevádzkovateľ vozidla alebo jeho splnomocnenec - náš obchodný zástupca vám proces sprostredkuje. Zmluvu o použití vymedzených úsekov ciest v rámci postpaid mýtneho režimu je možné uzatvoriť na viacero vozidiel prevádzkovateľa súčasne. Výšky zaplateného mýta je obmedzená len limitom karty a kreditným limitom zákazníka.
    Máte záujem registrovať svoje vozidlo pre Post-paid režim? Vyplňte náš mýtny formulár TU.
  • Režim Pre-paid (platba vopred): Ak vaše vozidlá jazdia po slovenských cestách príležitostne, odporúčame vám využiť predplatený režim. Prepaid režim je vhodné používať, ak plánujte jazdy s predstihom. Najskôr potrebujete uzatvoriť Zmluvu o použití vymedzených úsekov ciest (s NDS) a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky. Zmluva o použití vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta môže byť uzatvorená s prevádzkovateľom vozidla, jeho oprávneným zástupcom a/alebo vodičom vozidla v ktoromkoľvek kontaktnom alebo distribučnom mieste. Následne je potrebné si vyzdvihnúť palubnú jednotku (OBU) a zaplatiť zálohu vo výške 50 EUR. Zálohu môžete uhradiť v hotovosti alebo bankomatovou kartou, záloha je vrátená pri vrátení OBU. Nabitie OBU je možné prostredníctvom MOL Group karty na všetkých distribučných miestach výberu mýta.

Tím MOL Group kariet vám pomôže s registráciou do slovenského mýtneho systému. Viac detailov nájdete tu.

DPH na mýte

Slovenský mýtny poplatok zahŕňa DPH.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak platíte mýto na Slovensku MOL Group GOLD kartou, získate relevantný daňový doklad od Národnej diaľničnej spoločnosť Slovenska (NDS).

Fakturačné obdobie

Mýto uhradené pomocou MOL Group GOLD karty bude fakturované v tej istej faktúre a v rovnakej frekvencii ako vaše nákupy pohonných hmôt, v závislosti na vašich individuálnych zmluvných podmienkach.

Prejazdí vaše nákladné vozidlo viac ako 5 000 km ročne? Pozrite sa, za akých podmienok je zľava vaša...

Prevádzkovateľom nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t, ktoré nie sú určené na prepravu osôb, poskytuje prevádzkovateľ mýtneho systému automaticky zľavu zo sadby mýta v závislosti od najazdených km po vymedzených úsekoch ciest počas kalendárneho roka s konkrétnym „spoplatneným“ vozidlom. Do počtu najazdených km sa nepočítajú vymedzené spoplatnené úseky so sadzbou mýta 0 €. Zľava sa uplatní automaticky po prekročení stanoveného limitu. Bližšie informácie získate TU
Zľavy zo sadzieb mýta platné od 1. 1. 2014

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine