Rakúsko

Na rakúskych diaľniciach je platba mýta pre každé vozidlo nad 3,5 tony povinná. Palubnú jednotku OBU si môžete zakúpiť po uzatvorení zmluvy k službe MOL EUROPE TOLL. OBU zisťuje presnú polohu vozidla a zaznamenáva prejazdenú vzdialenosť.

Výpočet mýta bude založený na:

 • prejazdenej vzdialenosti nameranej pomocou OBU
 • EURO emisnej normy vášho vozidla
 • počtu náprav vášho vozidla
DPH na mýte

Rakúske mýto zahŕňa DPH. Pozrite si naše riešenie vrátenia DPH, ktoré vám môže znížiť náklady.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak si zvolíte pre platbu mýta v Rakúsku MOL EUROPE TOLL, získate od spoločnosti MOL relevantný daňový doklad.

Fakturačné obdobie

Poplatky za mýto cez MOL EUROPE TOLL budú fakturované dvojtýždenne, alebo podľa podmienok dohodnutých v zmluve k službe.

Kontaktujte nás

V prípade núdze môžete použiť svoju MOL Group SERVICE card (kartu pre mýtne služby) a pokračovať v jazde bez hotovosti. Potrebujete len navštíviť najbližšie predajné miesto (POS) Asfinag, vyzdvihnúť si prepaid OBU a nabiť ju pomocou karty pre mýtne služby.

Informácie o osobných vozidlách a zakúpení známky nájdete na stránke o rakúskom mýte: asfinag.at Sú tam aj informácie o POS Asfinag.


Ako používať OBU počas vašej cesty v Rakúsku?

Pred cestou do Rakúska:

 • Nastavte počet náprav, ako je uvedené v návode na použitie
 • Ak nápravy nie sú v OBU nastavené správne a/alebo údaje na doklade nezodpovedajú vozidlu, zákazník bude pokutovaný, a to výlučne na vlastnú zodpovednosť.
 • Všetky údaje o vozidle musia byť zapísané v Prehlásení o vozidle, zákazník ho dostane vždy spolu s návodom na použitie
 • Koncový zákazník musí zabezpečiť, aby mal k dispozícii Prehlásenie o vozidle, pričom musí:
  • skontrolovať správnosť údajov
  • prehlásenie mať vždy vo vozidle k dispozícii na požiadanie
  • identifikovať sa ním na predajnom mieste GO (napr. v prípade spätnej platby)
 • Ak už existuje zmluva k službe MOL EUROPE TOLL, je potrebné
  • odovzdať GO-Box na predajnom mieste GO
  • zrušiť registráciu Toll2GO alebo Emotach

  Nepoužívajte viac ako jedno zariadenie v jednom vozidle, aby sa predišlo poruchám a dvojitým poplatkom, za ktoré je zodpovedný výlučne zákazník.

 • Skontrolujte funkčnosť palubnej jednotky (Ak palubná jednotka nefunguje, vodič musí kontaktovať obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Ak nie je možná včasná výmena, vodič môže zakúpiť GO-Box)
 • Správne namontujte zariadenie na čelné sklo

Čo robiť, keď sa vyskytne akýkoľvek problém s palubnou jednotkou:

Povinnosti vodiča počas jazdy:

 • Dbajte na to, aby bolo zariadenie vždy nainštalované na správnom mieste, inak nie je možné zaručiť zaplatenie mýta.
 • Venujte pozornosť zvukovým signálom:
  • 1 pípnutie = transakcia v poriadku (mýto zaplatené na základe počtu náprav a zaevidovanej EURO emisnej triedy)
  • 2 pípnutia môžu mať dva významy:
   • = tranzit zaznamenaný, ale batéria sa vybíja
   • = zmluva vypršala, kontaktujte obchodného zástupcu SLOVNAFT, a.s.
  • 4 pípnutia = transakcia nie je v poriadku, neprebehla žiadna platba
  • Žiadne pípnutie = transakcia nie je v poriadku, žiadna platba

V PRÍPADE, ŽE NEDOŠLO K PLATBE:

 • Reagujte okamžite a navštívte predajné miesto GO do 5 hodín / 100 km od nerealizovania platby mýta, v opačnom prípade hrozí pokuta
 • Predajné miesta GO sa nachádzajú v blízkosti rakúskych diaľnic a rýchlostných ciest

Povinnosti vodiča po skončení cesty:

 • Skontrolujte, či zariadenie stále funguje
 • Ak počet náprav nebol správne nastavený, je možná spätná platba do 96 hodín, ale je potrebné zavolať do servisného strediska ASFINAG (s akceptovaným platobným prostriedkom – MOL Group Service card (kartou pre mýtne služby) alebo bankovou kartou), na číslo 0800 400 12 400 v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku alebo na číslo +43 1 955 12 66 v ostatných krajinách a poskytnúť informácie uvedené v prehlásení vozidla (PAN, Telepass EU OBUID, EČV, počet náprav, EURO trieda vozidla, EURO emisná trieda), údaje o transakcii (dátum a hodina) a údaje o platobnom prostriedku. Platba je možná pomocou Telepass OBU, ale bude potrebná akceptovaná kreditná/debetná/palivová karta (kompletný zoznam akceptovaných kariet je na www.asfinag.com)

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine