Chorvátsko

Chorvátske mýto môžete platiť svojou MOL Group GOLD kartou EUROPE.

Všeobecné informácie o chorvátskom mýte

V Chorvátsku sa mýto vyberá pri používaní akýchkoľvek vozidiel v mýtnych bránach priamo na diaľniciach.

Na výber mýta sa používajú 2 systémy:

 • Otvorený systém: Pri prejazde mýtnice platíte za svoje vozidlo mýto podľa kategórie vozidla (napr. mýtne za mosty alebo tunely).
 • Uzavretý systém: Mýto platíte na základe vjazdu a výjazdu z mýtnych brán na diaľnici. Obyčajne sa lístok vydáva na vstupe na spoplatnený mýtny úsek a mýto a vyberá na výstupnom mieste mýtnice. Mýto sa vypočítava na základe prejazdenej vzdialenosti po diaľnici pre vašu kategóriu vozidla.

Pri používaní chorvátskych diaľnic môžete mýto platiť

 • v hotovosti (eurá)
 • debetnou/kreditnou kartou
 • palivovou MOL Group GOLD kartou EUROPE
 • cez elektronický výber mýta (ETC) - ide o bezkontaktný spôsob výberu mýta pre všetky kategórie vozidiel. Zariadenie ETC (ENC) môžu používať používatelia všetkých kategórií vozidiel (IA, I, II, III a IV)
Platba na mýtnych bránach s MOL Group GOLD kartou EUROPE

Od konca roka 2017 je MOL Group GOLD karta EUROPE akceptovaná na platenie chorvátskeho mýta na mýtniciach prevádzkovaných HAC.

Pri platbe palivovými MOL Group kartami na mýtniciach nie je vyžadovaný PIN. Táto možnosť platby je poskytnutá bez zľavy na mýtnom. Poplatky za mýto cez MOL Group GOLD kartou EUROPE budú fakturované v rovnakej frekvencii ako vaše nákupy pohonných hmôt v závislosti od vašich individuálnych zmluvných podmienok a budú zahrnuté v spoločnom balíčku faktúr. Faktúra za mýtne poplatky vystavená spoločnosťou TIFON d.o.o. je daňovým dokladom.

ETC platba prostredníctvom MOL Group GOLD karty EUROPE

Od novembra 2021 ponúkame možnosť platby MOL Group GOLD kartou EUROPE za HAC zariadenie elektronického výberu mýta (ETC).

Existujú 2 režimy elektronického výberu mýta:

 • pre-paid - platba vopred (nabitie)
 • post-paid – odložená splatnosť
  MOL Group GOLD karty EUROPE sú akceptované pre post-paid režim.

Pre režim platby vopred a odloženú splatnosť sa používajú rôzne ENC OBU jednotky. Poplatok za ENC OBU závisí od vozidla. ENC jednotku si môžete zakúpiť buď pre osobné autá alebo pre nákladné vozidlá. ENC OBU jednotka pre nákladné vozidlá by mala byť prepojená s konkrétnym evidenčným číslom daného vozidla. MOL Group kartou je možné platiť iba za ENC OBU jednotku v režime post-paid.
Pre osobné aj nákladné vozidlá.

Zľava poskytnutá pre súkromné vozidlá je 13,04 % a pre nákladné vozidlá 30,43 % (spojené s konkrétnou registráciou a licenciou CEMT). Zľava môže byť navýšená v závislosti od emisnej triedy nasledovne:

 • naviac 3 % za EURO 4;
 • naviac 5 % pre EURO 5 a EEV a
 • naviac 12 % pre EURO 6.
Chorvátsky systém diaľnic

V Chorvátsku boli 4 spoločnosti, ktoré prevádzkovali konkrétne diaľnice:

 • Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC)
 • Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ)
 • BINA Istra
 • Autocesta Zagreb-Macelj (AZM).

Štátom vlastnená spoločnosť Hrvatske Autoceste (HAC) a Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) sa zlúčili 1. januára 2021.

Croatia

Používanie chorvátskych diaľnic a platenie mýta je definované spoločnosťou Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) Všeobecnými podmienkami používania diaľnic a výberu mýta.

Na Istrijskom Ypsilone (Istarski ipsilon), diaľnici pokrytej BINA Istra, je možné použiť HAC ENC OBU jednotku, podmienkou je uzatvorenie BINA ISTRA predplateného používateľského účtu HAC ENC OBU jednotky. Podrobnosti sú k dispozícii na bina-istra.com/en. Faktúra za mýtne poplatky je vystavená spoločnosťou Bina Istra, nie je súčasťou faktúr k palivovým MOL Group kartám – zároveň je potrebné samostatné uzatvorenie zmluvy s BINA Istra, ale je možné využiť rovnakú OBU jednotku).

Pre diaľnice spravované spoločnosťou AZM (Autocesta Zagreb-Macelj), HAC OBU jednotka nie je použiteľná.

Proces objednávania zariadenia ETC (ENC OBU jednotka):

Zákazníci využívajúci elektronický výber mýta si musia zakúpiť zariadenie ETC (ENC OBU jednotka) na jednom z vyhradených 13 predajných miest HAC v Chorvátsku (čerpacie stanice neposkytujú ENC). Pred vstupom do Chorvátska dôrazne odporúčame skontrolovať si, kde je prvé predajné miesto HAC (odkaz).

Zákazníci používajúci ENC jednotku sú povinní vyplniť formulár na predajných miestach.

Po vyplnení formulára a zaplatení poplatku za ETC zariadenie (ENC) – v závislosti od vozidla ho možno zaplatiť aj MOL Group GOLD kartou EUROPE – zákazník dostane zariadenie, ktoré musí byť nainštalované do osobného auta/nákladného vozidla.

V prípade nákladných vozidiel je potrebné predložiť formulár pre nákladné vozidlá s uvedením EČV, hmotnosti a emisnej triedy Euro.

Registráciu môže zabezpečiť aj vodič.

Použitie ETC zariadenia (ENC):

Pri získaní nového ENC je zariadenie aktívne do niekoľkých hodín (asi 2 hodiny). V prípade prechodu na platbu MOL Group kartou pre už existujúcu OBU jednotku, je táto ENC jednotka aktívna nasledujúci deň.
Do doby aktivácie ENC zariadenia nie je možné mýtny poplatok účtovať prostredníctvom tohto zariadenia, ale je potrebné si vziať lístok na mýtnej bráne.

Užívatelia s aktívnou HAC ENC jednotkou si pri vjazde na diaľnicu neberú mýtny lístok, ale využívajú jazdný pruh špeciálne označený na úhradu mýta formou svojej aktívnej ENC OBU jednotky.

Platba za mýto prostredníctvom ENC je poskytovaná so zľavou (hac.hr/en/toll/toll-rates). Pre zákazníkov MOL Group kariet sa platba uskutoční v bežnom fakturačnom období, v samostatnej faktúre – platba na účet MOL Group kariet.

Používanie ENC zariadenia je možné skontrolovať na webovej stránke HAC – služba je v čase získania ENC zariadenia zazmluvnená bezplatne – je potrebné uviesť správnu e-mailovú adresu, na ktorú budú zaslané používateľské meno a pin spolu s návodom, ako si účet aktivovať. Taktiež sú dostupné rôzne prehľady na sledovanie používania ENC zariadenia vrátane možnosti stiahnutia súborov v Excel formáte.

K dispozícii je aj mobilná aplikácia

Zmeny súvisiace s MOL Group kartami

Ak dôjde k zmene MOL Group karty (obnova karty - nová karta na základe exspirovanej predchádzajúcej karty; nové evidenčné číslo vozidla atď...), je potrebné vyplniť registračný formulár na prepojenie ENC jednotky s novým číslom palivovej karty (odkaz). Túto zmenu je potrebné zrealizovať osobne na predajnom mieste, zmena je účinná nasledujúci deň.

Upozorňujeme, že ak dôjde k zablokovaniu MOL Group karty (spárovanej so zariadením ENC) ako platobného prostriedku z dôvodu nezaplatenia dlžnej faktúry, možnosť platby v režime post-paid (odložená splatnosť) pomocou zariadenia ENC bude prerušená. Tieto zmeny sa uskutočňujú raz denne a platba bude opätovne k dispozícii do nasledujúceho dňa po dni, kedy došlo k opätovnej aktivácii karty.

V prípade prevodu už existujúceho predplateného zariadenia ENC na postpaid režim bude predplatený účet zrušený a je potrebné podať žiadosť o vrátenie nevyčerpaných prostriedkov.

Záruku HAC na ENC zariadenia a potvrdenie o prijatí (podrobnosti o ENC) poskytuje HAC v čase zakúpenia ENC jednotky.

Pre väčšie spoločnosti s rozsiahlym vozovým parkom je možné podať jednu žiadosť zástupcom spoločnosti (s originálom prihlášky ENC a kópiami dokladov o vozidlách) a následne si vodiči môžu vyzdvihnúť ENC zariadenie s predložením kópie prihlášky a s originálnymi dokladmi o vozidle a ich MOL Group GOLD kartou EUROPE.
Formulár na registráciu údajov o nákladných vozidlách je k dispozícii na nasledujúcom odkaze

Office for subscription sales, Prízemie – miestnosť 1 prodaja.lucko@hac.hr 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 12:00
ZAGREB, Širolina 4, földszint prodaja.sirolina@hac.hr 7:00 - 19:00
A3 T.S. BREGANA prodaja.bregana@hac.hr 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 12:00
A3 T.S. ZAGREB - ISTOK prodaja.zagrebistok@hac.hr 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 12:00
A3 T.S. SLAVONSKI BROD - ZAPAD prodaja.slavonskibrod@hac.hr 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 12:00
A3 T.S. LIPOVAC prodaja.lipovac@hac.hr 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 12:00
A5 T.S. OSIJEK prodaja.osijek@hac.hr (PO,ST,PIA) 7:00 - 15:00
(UT,ŠT) 12:00 - 20:00
A4 T.S. VARAŽDIN prodaja.varazdin@hac.hr 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 12:00
A1 T.S. OGULIN prodaja.ogulin@hac.hr 8:00 - 16:00
A1 T.S. ZADAR - ISTOK prodaja.zadar@hac.hr 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 12:00
A1 T.S. DUGOPOLJE prodaja.dugopolje@hac.hr 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 12:00
A6 T.S. OŠTROVICA prodaja.ostrovica@hac.hr 8:00 - 16:00
A6 T.S. RIJEKA prodaja.rijeka@hac.hr 7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 12:00
*T.S. = Mýtna stanica

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine