Taliansko

Platenie mýta je možné prostredníctvom služby MOL EUROPE TOLL.
Ponúkame riešenie platby talianskeho mýta pre ťažké vozidlá. Ak cestujete do Talianska, MOL EUROPE TOLL automaticky otvára mýtne brány, a tým vám zabezpečí časovo najefektívnejšiu cestu.

Vysporiadanie mýta sa vypočíta na základe:

  • prejazdenej vzdialenosti nameranej pomocou OBU
  • výšky vášho vozidla
  • počtu náprav vášho vozidla

Ak používate MOL EUROPE TOLL, môžete získať späť časť ročnej platby mýta v Taliansku vďaka bezplatnému členstvu v Consorzio.

DPH na mýte

Talianske mýto zahŕňa DPH. Pozrite si naše riešenie vrátenia DPH, ktoré vám môže znížiť náklady.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak si zvolíte pre platbu mýta v Taliansku MOL EUROPE TOLL, získate relevantný daňový doklad. MOL vám vystaví výpis z účtu.

Fakturačné obdobie

Poplatky za mýto cez MOL EUROPE TOLL budú fakturované dvojtýždenne, alebo podľa podmienok dohodnutých v zmluve k službe.

Kontaktujte nás

Pri osobných vozidlách je potrebné zaplatiť mýto na mýtnej bráne, pričom MOL Group karta nie je na úhradu mýta akceptovaná.

Núdzový postup v Taliansku s MOL EUROPE TOLL:
Ak sa brána neotvorí, vodič môže zaplatiť v hotovosti, kreditnou kartou, debetnou bankovou kartou alebo si zobrať zo stroja (prípadne od obsluhy v mýtnej bráne, ak je prítomná) správu o nezaplatení (Mancato Pagamento/Non Payment Report), ktorú je možné zaplatiť online neskôr.

Podrobnosti o núdzovom postupe nájdete na webovej stránke talianskeho mýta: autostrade.it/en/rmpp/informazioni-e-assistenza

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine