Belgicko

Pri jazde po belgických cestách s vozidlami nad 3,5 t potrebujete palubnú jednotku na satelitnej báze. Télepass OBU, ktorá zisťuje presnú polohu vozidla a zaznamenáva prejazdenú vzdialenosť, vrátane Liefkenshoek tunelu v blízkosti Antwerp v Belgicku.

Výpočet mýta bude založený na:

  • prejazdenej vzdialenosti nameranej pomocou OBU
  • EURO emisnej triede vášho vozidla
  • hmotnosti vášho vozidla.
DPH na mýte

Belgické mýto nezahŕňa DPH, len vo Valónsku je zaťažené aj DPH.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak si zvolíte pre platbu mýta v Belgicku MOL EUROPE TOLL, získate relevantný daňový doklad od Satellic NV. Spoločnosť MOL vám vystaví výpis z účtu.

Fakturačné obdobie

Poplatky za mýto cez MOL EUROPE TOLL budú fakturované dvojtýždenne, alebo podľa podmienok dohodnutých v zmluve k službe.

Kontaktujte nás

V prípade núdze môžete použiť svoju MOL Group SERVICE card (kartu pre mýtne služby) a pokračovať v jazde bezhotovostne.

Ak je zákazník v Belgicku a OBU svieti na červeno (to znamená, že nemôže zaplatiť mýto), musí zavolať do call centra Telepass na bezplatné číslo 080081449 (aktívne bezplatné číslo z Belgicka).

Ak sa zákazník chystá vstúpiť do Belgicka a má problémy so zariadením, môže zavolať do call centra Telepass na spoplatnené číslo 0039.055.9368001.

Obe čísla sú aktívne 24 hodín denne, 7 dní v týždni pre angličtinu, nemčinu a taliančinu.

Od pondelka do nedele od 6:00 do 10:00 pre:

  • francúzštinu
  • španielčinu
  • poľštinu

Ak operátor nedokáže problém vyriešiť, informuje zákazníka a zablokuje zariadenie LEN pre mýtnu doménu VIAPASS („technický problém“). Potom nasmeruje zákazníka k najbližšiemu predajnému/servisnému miestu, aby vykonal výmenu OBU.

Od zablokovania OBU má zákazník 3 hodiny na to, aby požiadal o výmenu zariadenia (volaním na čísla vyššie) a nezaplatil pokutu; medzitým bude musieť zákazník požiadať svojho obchodného zástupcu SLOVNAFT, a.s. o výmenu nefunkčného zariadenia Telepass.

Keď zákazník získa zariadenie Satellic zariadenie na servisnom mieste, nie je mu dovolené cestovať s 2 OBU jednotkami na tom istom vozidle, preto musí byť nefunkčná Telepass OBU jednotka vyložená alebo uložená v Telepass screen box (krabička, v ktorej bola OBU jednotka prijatá, ochraňuje pred neplánovaným použitím, napr. ako zdvojená platba).

Ak zariadenie z výmeny nie je vrátené do 60 dní, Telepass bude účtovať pokutu.

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine