Eurovignette: Holandsko, Luxembursko, Dánsko a Švédsko – MOL Group SERVICE card (karta pre mýtne služby)

Holandsko, Luxembursko, Švédsko a Dánsko používa spoločnú povinnú daň pre vozidlá nad 12 ton, jazdiacich po ich diaľniciach. Tento systém sa nazýva Eurovignette. Platba môže byť uhradená MOL Group SERVICE card (kartou pre mýtne služby) automaticky po zazmluvnení, a to buď na predajných miestach alebo online. So službou MOL EUROPE TOLL vám poskytneme kartu, s ktorou môžete pokryť všetky náklady súvisiace s mýtom v krajinách, využívajúcich Eurovignette.

Presná suma, ktorá má byť zaplatená, sa stanoví na základe:

  • EURO emisnej triedy vášho vozidla
  • časového úseku užívania cestnej siete (k dispozícii je na výber denná, týždenná, mesačná alebo ročná známka)
  • počtu náprav vozidla

Eurovignete sa dá zakúpiť pomocou MOL Group SERVICE card (kartou pre mýtne služby) na adrese: ages.de/en/eurovignette.html

DPH na mýte

Mýto v Holandsku, Luxembursku, Švédsku a Dánsku nezahŕňa DPH.

Fakturačné obdobie

Poplatky za mýto cez MOL EUROPE TOLL budú fakturované dvojtýždenne, alebo podľa podmienok dohodnutých v zmluve k službe.

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine