Česká republika

České mýto môžete platiť svojou MOL Group GOLD kartou.

Platba mýta prostredníctvom systému elektronického mýta je povinná pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony. Bližšie informácie o povinnostiach platiť mýto v Čechách nájdete na stránke www.motorway.cz.

Platba mýta je možná 2 spôsobmi:
  • Režim Post-paid: Ak vaše vozidlá pravidelne a často využívajú spoplatnené české cesty, post-paid režim je pre vás ideálne riešenie pre platenie mýta. Aby bolo možné používať české mýto v režime následnej platby, potrebujete uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom mýtnych služieb - Ředitelství silnic a dálnic ČR. Náš obchodný zástupca vám pomôže vybaviť zmluvy o využívaní ciest a poskytnutí OBU jednotky. Výška zaplateného mýta je obmedzená len vašim kreditným limitom a limitmi nastavenými pre vaše karty.
  • Režim Pre-paid: Ak vaše vozidlá jazdia po českých cestách príležitostne, odporúčame vám využiť predplatený režim. Prepaid režim je vhodné používať, ak plánujte jazdy s predstihom. Než je vozidlo zaregistrované v režime platby vopred, vodič potrebuje vyplniť jednoduchý registračný formulár, ktorý je k dispozícii na akomkoľvek distribučnom alebo kontaktnom mieste. Následne je potrebné si vyzdvihnúť palubnú jednotku (OBU) a zaplatiť zálohu vo výške 1 550 CZK, pre úhradu zálohy môžete použiť aj MOL Group GOLD kartu. Nabitie OBU jednotky je možné prostredníctvom MOL Group GOLD kariet na viac ako 280 kontaktných a distribučných miestach po celej Českej republike, vrátane vybraných čerpacích staníc s akceptáciou MOL Group kariet. Presný zoznam predajných miest nájdete tu.
DPH na mýte

České mýto nezahŕňa DPH.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak platíte mýto v Čechách cez pomocou MOL Group GOLD karty, získate relevantný daňový doklad od Riaditeľstva ciest a diaľnic ČR. Vaše české mýtne transakcie budú fakturované v samostatnej faktúre, ktorá bude zaslaná spolu s faktúrou k palivovým kartám.

Fakturačné obdobie

Mýto uhradené pomocou MOL Group GOLD karty bude fakturované v tej istej faktúre a v rovnakej frekvencii ako vaše nákupy pohonných hmôt v závislosti od vašich individuálnych zmluvných podmienok.

Kontaktujte nás!

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine