Poľsko

  • Nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony, ktoré cestujú po Poľsku, podliehajú mýtnym poplatkom.
  • Poľské mýto sa účtuje podľa najazdených km.
  • Sadzby mýta sú určené podľa vozidiel a emisných tried.
  • Poľsko je doménou GNSS.

Viac podrobností nájdete na poľskom webovom portáli o mýte:
etoll.gov.pl/sk

DPH na mýte

Mýto v Poľsku zahŕňa DPH. Pozrite si naše riešenie vrátenia DPH, ktoré vám môže znížiť náklady.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak si zvolíte pre platbu mýta v Poľsku MOL EUROPE TOLL, získate od spoločnosti MOL relevantný daňový doklad.

Fakturačné obdobie

Poplatky za mýto prostredníctvom služby MOL EUROPE TOLL budú fakturované dvojtýždenne, alebo podľa podmienok dohodnutých v zmluve k službe.

Kontaktujte nás

Pre osobné autá si musíte zakúpiť elektronický lístok: etoll.gov.pl/en/light-vehicles/e-ticket/e-ticket
MOL Group kartu nie je možné použiť na takúto platbu.

V prípade nefunkčnosti palubnej jednotky v Poľsku (časť pokrytá službou e-TOLL Poľsko) existujú dva možné postupy:

Prostredníctvom aplikácie e-TOLL PL

Aby ste sa vyhli pokutám, je v prípade poruchy zariadenia Telepass SAT potrebné postupovať nasledovne:

  • Nainštalujte si aplikáciu e-TOLL PL (dostupná pre iOS aj Android)
  • Získajte overovací kód v aplikácii a použite ho na registráciu aplikácie na portáli e-TOLL
  • Aktivujte aplikáciu ako novú OBU/OBE na portáli e-TOLL

Podrobnosti nájdete v poľskom KAS manuáli a na odkaze
etoll.gov.pl/sk/tazke/system-e-toll/zariadenia/aplikacia-e-toll-pl/o-aplikacia-e-toll-pl.

Prostredníctvom možnosti „Dokončiť cestu“

V prípade nefunkčnosti zariadenia Telepass SAT alebo aplikácie e-TOLL PL je na portáli e-TOLL k dispozícii funkcia „Dokončiť cestu“, ktorá umožňuje úhradu mýta za príslušnú trasu.
Pre pokračovanie nie je potrebné deaktivovať poľské OBU ID z vozidla na portáli e-TOLL, ale postačí vybrať počiatočný bod jazdy (odkiaľ zariadenie prestalo fungovať) a koncový bod. Kliknutím na „Zaregistrovať cestu“ sa automaticky vypočíta suma na úhradu zvoleným spôsobom. Podrobnosti nájdete na odkaze etoll.gov.pl/sk/tazke/spravy/dalsie-zmeny-v-systeme-e-toll.

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine