Platba mýta

Platba mýta prostredníctvom palivových MOL Group kariet je dostupná v mnohých európskych krajinách. Využite naše riešenie platby európskeho mýta pomocou najlepšieho obchodného partnera v tejto oblasti.

Palivové karty, s ktorými je možné uhrádzať mýto:

 • Medzinárodná MOL Group GOLD karta EUROPE

 • Tuzemská MOL Group GOLD karta SLOVAKIA

 • Tuzemská predplatná MOL Group GOLD karta SLOVAKIA PREPAID

Platba mýta v Európe

Má vaša spoločnosť povinnosť platiť mýto doma alebo v zahraničí? MOL Group karty ponúkajú možnosť zabezpečiť si platbu mýta pohodlne, nákladovo efektívnym spôsobom, s bohatými odbornými znalosťami a ponukou pripravenou na mieru.

Platba mýta MOL Group kartami

Platba mýta priamo cez MOL Group karty je k dispozícii v 7 krajinách. Náklady na mýto sú zahrnuté priamo vo faktúre k MOL Group kartám (v samostatnom riadku). Ak chcete platiť mýto prostredníctvom našich palivových kariet, potrebujete kontaktovať obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. alebo navštíviť stránku www.molgroupcards.com a vypniť kontaktný formulár.

Platba mýta cez obchodného partnera skupiny MOL

V západnej Európe a v Poľsku ponúkame riešenie platby mýta prostredníctvom nášho obchodného partnera, eurotoll. eurotoll nadobudol svoje odbortné znalosti v odvetví platenia mýta už počas desaťročí.

Prečo je výhodné si vybrať práve riešenie cez nášho obchodného partnera?

 • Bude vám poskytnutý samostaný kreditný limit pre platby za mýto, vaše mýtne transakcie nebudú strhávané z kreditného zostatku vašich palivových kariet.
 • Môžete si spravovať svoje faktúry podľa individuálnych podmienok, dokonca aj elektronicky.
 • Automatické vysporiadanie zľavy z mýtnych platieb a správa podnetov a reklamácií (napr. najdlhšej cesty) vám dáva príležitosť ušetriť viac a byť likvidnejší.
 • eurotoll systém vás upozorní na možné problémy či možnosti usporiť časť nákladov.
 • Strážené parkoviská sa môžu vo Francúzsku, Belgicku, Španielsku a Taliansku platiť prostredníctvom systému.
 • eurotoll zabezpečuje pre zákazníkov spoločností patriacich do skupiny MOL webové rozhranie pre zákazníkov s extra službami. Môžete:
  • si spravovať svoj vozový park
  • sledovať vaše využívanie mýtnych úsekov a platby mýta
  • vytvárať svoje vlastné vyhodnotenia
  • nastaviť upozornenia, aby ste mohli ušetriť časť nákladov
MOL Group karty
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Česká republika
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Srbsko
 • Chorvátsko
eurotoll
 • Rakúsko
 • Taliansko
 • Poľsko
 • Nemecko
 • Francúzsko
 • Belgicko
 • Holandsko, Luxembursko,
  Švédsko, Dánsko
 • Španielsko
 • Portugalsko
 • Švajčiarsko
Map
Krajina Povinnosť platby
mýta pre vozidlá
Základ pre
výpočet mýta
Metóda a nástroje pre
platbu mýta
Možné spôsoby
platby mýta
Zúčtovacie obdobie,
frekvencia
Zmluvná
strana
Prevádzkovateľ
mýtneho
systému
Detailné
informácie
Slovensko nad 3.5 tony vzdialenosť OBU je možné dobiť/
prepojiť s MOL Group
kartou
prepaid (platba
vopred) a postpaid
(platba s odlože-
nou splatnosťou)
podľa zmluvou
nastavených
podmienok ku
MOL Group kartám
MOL Group Cards SKYTOLL www.emyto.sk
www.molgroupcards.com
Maďarsko nad 3.5 tony vzdialenosť relačný lístok a OBU je
možné zakúpiť a dobiť
s MOL Group kartou
prepaid (platba
vopred)
podľa zmluvou
nastavených
podmienok ku
MOL Group kartám
MOL Group Cards HU-GO www.hu-go.hu
www.molgroupcards.com
Česká republika nad 3,5 tony vzdialenosť OBU je možné dobiť/
prepojiť s MOL Group
kartou
prepaid (platba
vopred) a postpaid
(platba s odlože-
nou splatnosťou)
podľa zmluvou
nastavených
podmienok ku
MOL Group kartám
MOL Group Cards CZECHTOLL www.mytocz.eu
www.molgroupcards.com
Rumunsko pre všetky typy
vozidiel
časový úsek
(platnosti
známky)
elektronickú diaľničnú
známku je možné zakúpiť
prostredníctvom MOL
Group karty
prepaid (platba
vopred)
podľa zmluvou
nastavených
podmienok ku
MOL Group kartám
MOL Group Cards CNADNR www.cnadnr.ro
www.roviniete.ro
www.molgroupcards.com
Slovinsko nad 3.5 tony vzdialenosť OBU (DarsGo) je možné
dobiť/prepojiť s MOL
Group kartou
prepaid (platba
vopred) a postpaid
(platba s odlože-
nou splatnosťou)
podľa zmluvou
nastavených
podmienok ku
MOL Group kartám
MOL Group Cards DARS www.dars.si
www.DarsGo.si
www.molgroupcards.com
Srbsko pre všetky typy
vozidiel
vzdialenosť OBU je možné dobiť/
prepojiť s MOL Group
kartou
prepaid (platba
vopred)
podľa zmluvou
nastavených
podmienok ku
MOL Group kartám
MOL Group Cards PUTEVI SRBIJE www.putevi-srbije.rs
www.molgroupcards.com
Chorvátsko* pre všetky typy
vozidiel
vzdialenosť mýtny poplatok cez vydaný
lístok v mýtnej bráne je
možné platiť MOL Group
kartou*
prepaid (platba
vopred)
podľa zmluvou
nastavených
podmienok ku
MOL Group kartám
MOL Group Cards HAC a ARZ* www.hac.hr
www.arz.hr
www.molgroupcards.com
Nemecko nad 7.5 tony vzdialenosť OBU postpaid (platba
s odloženou
splatnosťou)
mesačne obchodný partner
eurotoll
TOLL COLLECT www.tollcollect.de
Francúzsko** nad 3.5 tony vzdialenosť OBU (Tribox) postpaid (platba
s odloženou
splatnosťou)
dvojtýždenne obchodný partner
eurotoll
23 spoločností www.autoroutes.fr
Španielsko** nad 3.5 tony vzdialenosť OBU (Tribox) postpaid (platba
s odloženou
splatnosťou)
dvojtýždenne obchodný partner
eurotoll
VIÁT www.viat.es
Portugalsko** nad 3.5 tony vzdialenosť OBU (Tribox) postpaid (platba
s odloženou
splatnosťou)
dvojtýždenne obchodný partner
eurotoll
VIA VERDE www.viaverde.pt
Krajiny
Eurovignette***:
Holandsko,
Luxembursko,
Švédsko, Dánsko
nad 12 tony časový úsek
(platnosti
známky)
Eurovignette zakúpiteľná
cez eurotoll kartu ****
postpaid (platba
s odloženou
splatnosťou)
mesačne obchodný partner
eurotoll
krajiny
Eurovignette
AGES
www.ages.de
Belgicko nad 3.5 tony vzdialenosť eurotoll OBU postpaid (platba
s odloženou
splatnosťou)
mesačne obchodný partner
eurotoll
VIAPASS www.viapass.be
Švajčiarsko nad 3.5 tony vzdialenosť eurotoll karta a
identifikačná karta
postpaid (platba
s odloženou
splatnosťou)
mesačne obchodný partner
eurotoll
HVF www.vignette.ch
Poľsko nad 3.5 tony vzdialenosť viaBox postpaid (platba
s odloženou
splatnosťou)
mesačne obchodný partner
eurotoll
VIATOLL www.viatoll.pl
Rakúsko nad 3.5 tony vzdialenosť Go-Box jednotka postpaid (platba
s odloženou
splatnosťou)
mesačne obchodný partner
eurotoll
ASFINAG www.asfinag.at
www.go-maut.at
Taliansko** pre všetky typy
vozidiel
vzdialenosť OBU (Télépass) or Viacard postpaid (platba
s odloženou
splatnosťou)
mesačne obchodný partner
eurotoll
TELEPASS www.autostrade.it/en/home
www.telepass.com//en/private-owners

* okrem diaľničných úsekov na Istrijskom poloostrove (www.bina-istra.com) a medzi Zágrebom a Slovinskom (www.azm.hr)
** eurotoll vám poskytuje najlepšie ceny a maximálnu zľavu pri prechode alpskými tunelmi. Pre prechod tunelmi Mont Blanc a Fréjus medzi Francúzskom a Talianskom s maximálnou zľavou eurotoll ponúka vstupné karty.
*** Eurovignette: Virtuálna známka pre vozidlá nad 12 ton (k dispozícii denná, týždenná, mesačná alebo ročná) v Holandsku, Luxembursku, Švédsku a Dánsku. Je možné ju zakúpiť online s eurotoll kartou prostredníctvom internetového portálu AGES alebo na viac ako 600 predajných miestach v daných krajinách ako aj v Nemecku, Fínsku, Francúzsku a Veľkej Británii.
**** eurotoll karta: Personalizovaná karta ponúka bezhotovosnú platbu v krajinách Eurovignette, vo Švajčiarku a v tuneli Liefenshoek (v blízkosti Antverp, v Belgicku).

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine