Slovinsko

Slovinské mýto môžete platiť svojou MOL Group GOLD kartou.

V Slovinsku sú pre vozidlá nad 3,5 tony k dispozícii otvorené a uzavreté systémy mýta. MOL Group GOLD karty v spolupráci so spoločnosťou DARS, slovinským prevádzkovateľom mýta, ponúkajú niekoľko spôsobov platenia mýta. Bližšie informácie o povinnostiach platiť mýto v Slovinsku nájdete stránke na www.dars.si.

Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t potrebujú platnú diaľničnú známku. Mýto pre vozidlá nad 3,5 t sa vyberá na 27 mýtnych staniciach. Na DARS mýtnych staniciach sú povolené nasledovné transakcie s MOL Group GOLD kartami:

 • Bežná platba pre jeden priechod (bez elektronického zariadenia): Pri vstupe do spoplatnenej zóny dostanete lístok. Mýto zaplatíte pri výjazde v mýtnej bráne na základe získaného lístku pomocou vašej MOL Group GOLD karty.
 • Nákup DARS karty (DARS elektronická jednotka): Aby ste mohli používať platbu vopred alebo následnú platbu prostredníctvom elektronického zariadenia, musíte najprv získať DARS kartu. Za DARS kartu môžete zaplatiť vašou MOL Group GOLD kartou.
  • Následná platba: Pri tomto spôsobe platby je potrebné DARS kartu spárovať s MOL Group GOLD kartou, čo môžete vykonať u personálu na každom výjazde z mýtnej brány. Po spárovaní bude používaná na mýtnej bráne len DARS karta. V tomto prípade užívateľ nemusí na mýtnej bráne zastaviť a platiť za mýto.
  • Platba vopred: Pre tento spôsob platby budete potrebovať DARS kartu (viac informácií nájdete nižšie). DARS kartu môžete dobíjať pomocou MOL Group GOLD karty v ktorejkoľvek mýtnej bráne. DARS karta musí obsahovať dostatočné množstvo kreditu vopred; systém znižuje túto sumu o mýtne pri každom prechode vozidla mýtnou bránou.
O DARS karte:
 • DARS karta je magnetická karta, ktorá umožňuje bezhotovostné platenie mýta, jednoduchší a rýchlejší prechod cez mýtne brány.
 • Po získaní karty musí byť nabíjaná minimálne hodnotou 20 EUR. Kredit je možné následne doplniť na kedykoľvek mýtnej stanici, v akejkoľvek výške.
 • DARS karty možno získať na mnohých predajných miestach alebo prostredníctvom on-line užívateľského portálu.
 • Používatelia DARS kariet majú nárok na zníženie poplatku za mýto na základe emisnej kategórie vozidla. Ďalšie informácie a dokumenty na vyplnenie môžete nájsť TU
  Pri platbe DARS kartou je automaticky poskytovaná 1% - 5% zľava, v závislosti od výšky dobitia kreditu. Ďalšie podrobnosti o zľave môžete nájsť TU

Môžete si vybrať akýkoľvek spôsob platenia mýta v Slovinsku prispôsobený vašim obchodným potrebám. Akceptácia MOL Goup GOLD kariet na DARS mýtnych bránach prebieha off-line, kontroluje sa len platnosť kariet.

Prepaid alebo postpaid

Slovinské mýto je možné uhradiť v režime platby vopred alebo následnej platby v závislosti od typu karty. Slovinské mýto je možné hradiť prostredníctvom bežných platieb, platby vopred alebo následnej platby.

DPH na mýte

Slovinské mýto nezahŕňa DPH.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak platíte slovinské mýto pomocou MOL Group GOLD karty, dostanete príslušný daňový doklad od spoločnosti MOL.

Fakturačné obdobie

Poplatky za mýto cez MOL Group GOLD kartu budú fakturované spoločne s vašimi aktuálnymi transakciami nákupu paliva pomocou MOL Group GOLD kariet.

Kontaktujte nás

K stiahnutiu

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine