Slovinsko

Vozidlá nad 3,5 tony v Slovinsku používajú DarsGo systém elektronického výberu mýta

Platba mýta v Slovinsku v DarsGo systéme pre vozidlá nad 3,5 tony

MOL Group GOLD karty v spolupráci s DARS, slovinským prevádzkovateľom mýta, umožňujú zaplatiť mýto na spoplatnených úsekoch ciest na Slovinsku. Viac o povinnosti platenia mýta v Slovinsku nájdete na webovej stránke DarsGo.

DarsGo je mýtny systém vo voľnom dopravnom toku. Vzťahuje sa na vozidlá, ktorých maximálna prípustná hmotnosť presahuje 3,5 tony. Tieto vozidlá musia mať nainštalovanú OBU jednotku ešte pred vjazdom na spoplatnenú cestnú sieť.

Využívať cestné úseky spoplatnené mýtom môžu len vozidlá vybavené jednotkou DarsGo (OBU). Sieť diaľnic a rýchlostných ciest spoplatnených mýtom je rozdelená na 128 mýtnych úsekov. Každý mýtny úsek je vybavený mýtnym portálom umiestneným nad diaľnicou, cez ktorú vozidlá prechádzajú. Mýtny portál rozpozná jednotku DarsGo pri prejazde cez tento portál. OBU jednotka slúži ako prostriedok pre účtovanie mýta za prejazdený úsek. Mýto musí byť zaplatené za každý prejazdený mýtny úsek.

Výber mýta cez DarsGo jednotku je plne automatický. Výška mýta závisí od dĺžky prejazdeného mýtneho úseku a od mýtnej triedy podľa typu vozidla (počet náprav, emisná trieda a podobne).

DarsGo jednotku si vybavíte v DARS servisoch alebo partnerských DarsGo servisoch, vrátane vybraných MOL čerpacích staníc. Na týchto predajných miestach môžete využiť aj ďalšie doplnkové služby.

Platba vopred alebo odložená splatnosť

Pri zakúpení DarsGo jednotky je OBU jednotka štandardne nastavená v režime platby vopred. Vodič je povinný pred vjazdom na spoplatnené cesty nabiť zostatok na OBU jednotke niektorým z platobných prostriedkov akceptovaných v DarsGo.

Vodič môže požiadať o zmenu platby na postpaid režim (odložená splatnosť). V tomto prípade môže byť akákoľvek medzinárodná palivová MOL Group GOLD karta EUROPE manuálne spojená s jednotkou DarsGo. Následne môže vozidlo s takto prepojenou OBU jednotkou prechádzať cez mýtne portály a DarsGo mýtny systém automaticky zasiela transakcie do MOL systému.

DPH na mýte

Slovinské mýto zahŕňa DPH.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak platíte slovinské mýto pomocou MOL Group GOLD karty, dostanete príslušný daňový doklad od spoločnosti MOL.

Fakturačné obdobie

Poplatky za mýto cez MOL Group GOLD kartu budú fakturované spoločne s vašimi aktuálnymi transakciami nákupu paliva pomocou MOL Group GOLD kariet.

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine