Prijavni obrazac za MOL CESTINARINU

Zatražite prilagođenu ponudu od MOL Group Card za svoju kompaniju već danas ispunjavanjem obrasca u nastavku:


Molimo Vas da izaberete najmanje jednu (mrežu).
Pokrivena mreža za naplatu cestarineMreža koju koristite Klijentova mjesečna potrošnja cestarine
Austrijska cestarina
Bugarska
Njemačke cestarine
Italija
Poljska
Francuska
Španjolska / Portugal
UK - HGV Levy
Švicarska cestarina
Belgija
Slovačka cestarina
Eurovignettes
CZ cestarina
Frejus / Tunel Mt Blanc
Slovenska cestarina
HU-GO cestarina
Hrvatska cestarina
Morate se složiti prije slanja.
* Obavezna polja