Holandija, Luksemburg, Švedska i Danska

Nizozemska, Luksemburg, Švedska i Danska koriste zajedničku obaveznu taksu za vozila iznad 12 tona koja voza njihovim autocestama. Mreža se naziva Eurovignette i može biti plaćena sa Eurotoll karticom odmah nakon ugovaranja, ili na mjestu prodaje ili online. Eurotoll će Vam obezbijediti karticu sa kojom možete pokriti sve troškove Eurovignette u pomenutim zemljama. Tačan iznos koji je potrebno platiti će biti definisan na osnovu:
-EURO emisionog standarda vozila
-vremenskog perioda u kojem je korišten put (dnevno, sedmično, mjesečno ili godišnje su opcije koje su dostupne)
-broj osovine vozila

PDV na cestarinu

Cestarine u Nizozemskoj, Luksemburgu, Švedskoj i Danskoj ne uključuju PDV

Porezno odgovarajući dokument

Ukoliko odaberete MOL Group kartičnog partnera Eurotoll za plaćanje Nizozemske, Luksemburške, Švedske i Danske cestarine, porezno odgovarajući dokument ćete dobiti od AGES. Eurotoll će izdati izjavu o računu za Vas

Period fakturisanja

Cestarina koju je potrebno platiti putem Eurotolla se fakturiše mjesečno

Kontaktirajte nas!

Preuzimanja

Spisak prodajnih mjesta unutar odabrane države