Plaćanje cestarina

Plaćanje cestarina putem MOL Group kartica omogućeno unutar većine Europskih zemalja.

Plaćanje cestarine u Evropi

Da li vaša kompanija plaća cestarine u okviru države ili u inostranstvu? MOL Group Gold kartica vam daje mogućnost da to radite na pogodan, troškovno efikasan način sa stručnošću i prilagođenim uvjetima. Istražite mogućnosti plaćanja cestarine koje vam nudi MOL Group Gold kartica.

Laćanje cestarine sa karticama MOL Grupe

Plaćanje cestarine direktno sa karticom MOL grupe je dostupno u 7 zemalja. Troškovi plaćanja cestarine će biti uključeni u vašu regularnu MOL Group kartičnu fakturu (u izdvojenom dijelu).
Ako želite plaćati troškove cestarine uz pomoć MOL Group kartice, potrebno je da:

 • Kontaktirate vašeg prodajnog predstavnika ili posjetite www.molgroupcards.com da se prijavite za mogućnost dobijanja naših kartica.
 • Prilikom prijave sa liste dostupnih proizvoda odaberite opciju plaćanje cestarina.

Plaćanje cestarine preko partnera MOL Grupe

Na području Zapadne Evrope i Poljske nudimo vam rješenje za plaćanje cestarine uz pomoć našeg poslovnog partnera, kompanije Eurotoll.
Njihova ekspertiza proizilazi iz decenija iskustva u industriji plaćanja cestarina.

Izaberite plaćanje preko partnera MOL Grupe

 • Vaš partner će vam osigurati kreditni limit za cestarinu, tako da kupovina neće teretiti vaš limit za karticu za gorivo. Račune možete organizirati kasnije, sa prilagođenim uvjetima, čak i elektronski.
 • Eurotoll sistem vas upozorava na moguće probleme i uštede.
 • Čuvani parking u Francuskoj, Belgiji, Španiji i Italiji se također može platiti kroz sistem.
 • Eurotoll pruža prilagođeni web pristup za MOL partnere, gdje možete:
  • Upravljati podacima o vozilima
  • Pratiti potrošnju cestarine
  • Kreirati izvještaje
  • Podešavati alarme u cilju uštede značajnih iznosa
MOLGROUP KARTICA
 • Mađarska
 • Češka
 • Rumunija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Srbija
 • Hrvatska
MOL PARTNER
 • Njemačka
 • Francuska
 • Španija
 • Portugal
 • Nizozemska, Luksemburg,
  Švedska, Danska
 • Belgija
 • Švicarska
 • Poljska
 • Austrija
 • Italija
Zemlja Vozila koja podliježu
cestarini
Osnov za naplatu
cestarine
Način i alati plaćanja
cestarine
Mogućnost
avansnog ili
odgođenog plaćanja
Učestalost
fakturisanja
Partner za
plaćanje
cestarine
Pružatelj
usluga
Informacije
Mađarska Iznad 3.5 tone Udaljenost Kartica za odabranu
rutu i OBU koji se
može kupiti i puniti
sa MOL karticom za
gorivo
Avans U skladu sa
ugovorom za
gorivo
HU-GO www.hu-go.hu
www.molgroupcards.com
Češka Iznad 3.5 tone Udaljenost OBU koji se može
dopunjavati sa MOL
karticom za gorivo
Avans i odgođeno
plaćanje
U skladu sa
ugovorom za
gorivo
CZECHTOLL www.mytocz.eu
www.molgroupcards.com
Rumunija Za sve tipove
vozila
Vrijeme Elektrnoska naljepnica za
autoput koju je moguće
kupiti sa MOL Group
karticom
Avans U skladu sa
ugovorom za
gorivo
CNADNR www.cnadnr.ro
www.roviniete.ro
www.molgroupcards.com
Slovačka Iznad 3.5 tone Udaljenost OBU koji se može
dopunjavati sa MOL
karticom za gorivo
Avans i odgođeno
plaćanje
U skladu sa
ugovorom za
gorivo
SKYTOLL www.emyto.sk
www.molgroupcards.com
Slovenija Iznad 3.5 tone Udaljenost OBU (DarsGo) koji se može
dopunjavati sa MOL
karticom za gorivo
Avans i odgođeno
plaćanje
U skladu sa
ugovorom za
gorivo
DARS www.dars.si
www.DarsGo.si
www.molgroupcards.com
Srbija Za sve tipove
vozila
Udaljenost OBU koji se može
dopunjavati sa MOL
karticom za gorivo
Avans U skladu sa
ugovorom za
gorivo
PUTEVI SRBIJE www.putevi-srbije.rs
www.molgroupcards.com
Hrvatska Za sve tipove
vozila
Udaljenost Kartica za odabrane rute
koja se može platiti sa
MOL karticom
Avans U skladu sa
ugovorom za
gorivo
HAC.HR www.hac.hr
www.arz.hr
www.molgroupcards.com
Njemačka Iznad 7.5 tone Udaljenost OBU Odgođeno plaćanje Mjesečno MOL partner
(eurotoll)
TOLL COLLECT www.tollcollect.de
Francuska** Iznad 3.5 tone Udaljenost OBU (Tribox) Odgođeno plaćanje Dvosedmično MOL partner
(eurotoll)
23 company www.autoroutes.fr
Španija** Iznad 3.5 tone Udaljenost OBU (Tribox) Odgođeno plaćanje Dvosedmično MOL partner
(eurotoll)
VIÁT www.viat.es
Portugal** Iznad 3.5 tone Udaljenost OBU (Tribox) Odgođeno plaćanje Dvosedmično MOL partner
(eurotoll)
VIA VERDE www.viaverde.pt
Eurovignette***:
Nizozemska,
Luksemburg,
Švedska, Danska
Iznad 12 tone Vrijeme Eurovignette koje je
moguće kupiti sa eurotoll
karticom ****
Odgođeno plaćanje Mjesečno MOL partner
(eurotoll)
Eurovignette
countries:
AGES
www.ages.de
Belgija Iznad 3.5 tone Udaljenost Eurotoll OBU Odgođeno plaćanje Mjesečno MOL partner
(eurotoll)
VIAPASS www.viapass.be
Švicarska Iznad 3.5 tone Udaljenost Eurotoll kartica and ID kartica Odgođeno plaćanje Mjesečno MOL partner
(eurotoll)
HVF www.vignette.ch
Poljska Iznad 3.5 tone Udaljenost viaBox Odgođeno plaćanje Mjesečno MOL partner
(eurotoll)
VIATOLL www.viatoll.pl
Austrija Iznad 3.5 tone Udaljenost Go-Box deck unit Odgođeno plaćanje Mjesečno MOL partner
(eurotoll)
ASFINAG www.asfinag.at
www.go-maut.at
Italija** Za sve tipove
vozila
Udaljenost OBU (Télépass) or Viacard Odgođeno plaćanje Mjesečno MOL partner
(eurotoll)
TELEPASS www.autostrade.it/en/home
www.telepass.com//en/private-owners

*Osim za dio autoputa u dijelu istarskog poluotoka i između Zagreba i Slovenije
** Eurotoll nudi premium stope i popuste prilikom prolaska alpskim tunelima. Za prolazak kroz Mont Blanc i Fréjus tunele između Francuske i Italije i uživanje u maksimalnim popustima, Eurotoll nudi pretplatničku kartu.
*** Eurovignette: Virtualna naljepnica za kamione iznad 12 tona (za periode korištenja: dnevno, sedmično, mjesečno ili godišnje) u Nizozemskoj, Luksemburgu, Švedskoj i Danskoj. Može se kupiti online sa Eurotoll karticom na web stranici AGES ili na preko 600 prodajnih mjesta u spomenutim zemljama, kao i u Njemačkokoj, Finskoj, Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
**** Eurotoll Kartica : Personalizirana kartica koja omogućava bezgotovinsko plaćanje u Eurovignette zemljama, u Švicarskoj i tunelu Liefkenshoek (blizu Antwerp, u Belgiji).

Preuzimanja

Spisak prodajnih mjesta unutar odabrane države