Francuskoj, Španiji i Portugalu

Eurotoll omogućava plaćanje cestarina za kamione iznad 3,5 tona putem OBU jedinica u Francuskoj, Španiji i Portugalu. Eurotoll omogućava interoperabilnost između tri zemlje: ista OBU jedinica može biti iskorištena za Francusku, Španiju i Portugal, uključujući Liefkenshoek tunel u Belgiji, blizu Antwerp-a.

Podešavanje će biti izračunato na osnovu:
-broja osovine vozila
-visine vozila
-težine vozila (u Francuskoj i Španiji)

Odobreni popusti od svih autocestovnih kompanija su dostupni putem Eurotolla, mjesečni rabati će biti izračunati na osnovu EURO emisionog standarda Vašeg vozila.

TLPC (najduže putovanje) potraživanja mogu također biti proslijeđena Eurotoll-u. TLPC je kada ulazna kapija nije detektirana, tako da je najduža ruta fakturisana za to putovanje.

PDV na cestarinu

Francuska, Španska i Portuglaska cestarina uključuje PDV. Rješenja za povrat PDVa koja utječu na smanjenje troškova možete pronaći ovdje.

Porezno odgovarajući dokument

Ukoliko odaberete MOL Group kartičnog partnera Eurotoll za plaćanje Francuske, Španske i Portuglaske cestarine, porezno odgovarajući dokument ćete dobiti od Eurotoll.

Period fakturisanja

Cestarina koju je potrebno platiti putem Eurotolla se fakturiše dvosedmično.

Kontaktirajte nas!

Preuzimanja

Spisak prodajnih mjesta unutar odabrane države