Belgija

Kada vozite Belgijskim cestama trebat ćete OBU jedinicu koja funkcioniše na satelitskom principu. OBU jedinica koja je povezana sa Vašom Eurotoll karticom utvrđuje tačnu poziciju automobila i bilježi prijeđeni put. Podešavanje će biti izračunato na osnovu:
-udaljenosti izmjrene po OBU jedinici
-EURO emisionog standarda vozila
-težine vozila

PDV na cestarinu

Belgijska cestarina ne uključuje PDV, samo Wallonia ima PDV.

Porezno odgovarajući dokument

Ukoliko odaberete MOL Group kartičnog partnera Eurotoll za plaćanje Belgijskih cestarina, porezno odgovarajući dokument ćete dobiti od Satellic NV. Eurotoll će izdati izjavu o računu za Vas.

Period fakturisanja

Cestarina koju je potrebno platiti putem Eurotolla se fakturiše mjesečno

Kontaktirajte nas!

Preuzimanja

Spisak prodajnih mjesta unutar odabrane države