S MOL Group kartou vyriešite aj mýto

Využite naše služby k palivovým MOL Group GOLD kartám na pohodlnú platbu mýta. Pri motorových vozidlách s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony môžete uhrádzať mýto MOL Group kartou buď v režime predplateného mýta alebo následnou platbou na faktúru.

Všeobecne o prepaid mýte

Jednoduchšou a rýchlejšou formou platby za slovenské mýto je režim predplateného mýta (prepaid), čiže platba vopred. OBU jednotku na prepaid režim získate na ktoromkoľvek zákazníckom (kontaktnom alebo distribučnom) mieste SkyToll. Zmluva sa uzatvára pre každé vozidlo zvlášť. Registráciu môže uskutočniť aj vodič vozidla, nemusí to byť štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba. Systém automaticky zníži predplatený kredit o mýtne pri každom prejazde vozidla mýtnou bránou.

Predplatený kredit na OBU jednotke

Mýto sa uhrádza pred vjazdom na spoplatnený úsek cesty. OBU jednotka musí mať dostatok kreditu. Sami rozhodnete, ako často a v akej výške si predplatíte mýto prostredníctvom svojej palivovej MOL Group GOLD karty. Kredit si môžete dobiť na OBU jednotku na niektorej zo 75 čerpacích staníc Slovnaft, zaradených medzi distribučné miesta spoločnosti SkyToll. Na dobitie OBU jednotky môžete využiť akúkoľvek aktívnu palivovú MOL Group GOLD kartu (tuzemskú kartu aj kartu s medzinárodnou akceptáciou, predplatnú kartu aj kartu s odloženou splatnosťou). Minimálna výška jednorazovej predplatby na OBU jednotku je 50 €.

Minimálny zostatok predplatného na OBU jednotke je 12 € a OBU signalizuje dosiahnutie tohto limitu. Vodič by mal vtedy zastaviť na najbližšej čerpacej stanici Slovnaft, ktorá je zaradená medzi distribučné miesta SkyToll a dobiť kredit na OBU jednotku. Nezabudnite, že ak zostatok na OBU klesne na 0 €, automaticky sa OBU zablokuje. Pri pokračovaní v jazde hrozia sankcie zo strany prevádzkovateľa mýtneho systému.

Zúčtovanie dobitia kreditu na OBU jednotke v režime prepaid

Dobitie kreditu prostredníctvom palivovej karty sa vám zúčtuje priamo v prehľadnej sumárnej faktúre štandardným spôsobom spolu s ostatnými transakciami uskutočnenými palivovou kartou, a to v závislosti od typu palivovej karty. Ak využívate karty s odloženou splatnosťou – EUROPE alebo SLOVAKIA, úhrada hodnoty dobitia sa zúčtuje podľa vašich zmluvne nastavených platobných podmienok (frekvencie fakturácie a splatnosti fakturácie). Ak využívate predplatnú MOL Group GOLD kartu PREPAID, potom sa vám hodnota nabitia OBU odpočíta z disponibilného kreditu pre PREPAID kartu. Informáciu o transakcii získate v mesačnej sumárnej faktúre. Daňovým dokladom pre mýtne transakcie je vždy mesačná faktúra za mýto od Národnej diaľničnej spoločnosti.

Ďalšie výhody

OBU jednotka sa nemôže zablokovať, ak na nej máte dostatočný predplatený kredit.

Tento spôsob je vhodný, ak chcete mať striktnú kontrolu nad výdavkami za mýto. Oplatí sa aj pre príležitostných užívateľov spoplatnených úsekov ciest, napríklad pre zahraničné tranzitné prepravné spoločnosti, ktorých vozidlá len z času na čas jazdia cez naše územie. Ak nie je na OBU jednotke zaznamenaná v priebehu pol roka žiadna transakcia, deaktivuje sa.

Viac o mýte prostredníctom palivových kariet sa dozviete v sekcii Služby.