Zvýšte si bezpečnosť palivovej karty

Najdôležitejšie pravidlá bezpečného používania palivovej MOL Group karty

Aj vy sa môžete zásadne podieľať na vysokej miere bezpečnosti pri správe kariet. K štandardným ochranným prvkom patria PIN kód, online autorizácia a možnosť kartu okamžite blokovať.

PIN kód

Chráňte svoje financie a nikdy nedržte PIN kód vašej palivovej MOL Group karty spolu s kartou. Vždy dbajte na ochranu karty a PIN kódu. Uistite sa, že PIN kód nie je prístupný neoprávneným osobám. Neuchovávajte ho na viditeľnom mieste, napríklad na zadnej strane palivovej karty. V prípade straty alebo odcudzenia sa tak vyhnete jej neoprávnenému použitiu. PIN priložený ku karte alebo napísaný priamo na nej umožňuje neoprávneným osobám ľahký prístup k vašim peniazom. V záujme bezpečnosti neposkytujte PIN kód iným osobám okrem držiteľa palivovej karty.

Ak máte podozrenie, že PIN kód vašej karty nie je bezpečný a/alebo mohlo dôjsť k jeho poskytnutiu/sprístupneniu neoprávneným osobám alebo jeho zverejneniu, zmeňte  PIN kód na svojej karty priamo v Kartovom centre, nech ste kdekoľvek. Stačí pár klikov - Kartové centrum, sekcia Karty, Detail vybranej karty, kde pomocou tlačidla Upraviť nastavenie jednoducho zmeníte svoj PIN kód.

Náš tip:
Kartám používaným v zahraničí odporúčame meniť PIN pred každou cestou.

Ak nemáte dostatok skúseností s prácou v Kartovom centre, pozrite si inštruktážne video. Nájdete ho v sekcii Kartové centrum.

Strata alebo odcudzenie palivovej karty

Pri strate alebo odcudzení palivovej karty nás bezodkladne informujte a my kartu zablokujeme. Blokovanie palivových MOL Group kariet je možné buď online v Kartovom centre cez Slovnaft Partner Portal alebo prostredníctvom našej Biznis linky 0800 111 811. Ak máte podozrenie z akéhokoľvek neoprávneného používania karty, taktiež nás ihneď informujte.

Bezpečná platba za palivo vďaka rozsahu vlastných bezpečnostných funkcií karty

Vašu kartu pred zneužitím ochránite maximálnym využitím bezpečnostných prvkov, ktoré vám palivové MOL Group karty ponúkajú. Vlastný rozsah bezpečnostných funkcií si definujete už  pri objednávaní karty:

 • výberom okruhu používateľov (druh karty)  
 • zvolením sortimentu, za ktorý bude kartou možné zaplatiť (tovarový kód)
 • nastavením vlastných limitov na palivovej karte.
 1. Nastavenie limitu na dennej, týždennej, mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze
  Nielen pri objednávaní novej karty, ale aj  počas jej platnosti viete operatívne upraviť limity, ktoré stanovujú maximálny objem platieb pre zvolené obdobie. Limit sa automaticky obnoví na začiatku určeného obdobia. Neváhajte zareagovať na naše bezpečnostné upozornenie a prispôsobte svoje karty ešte dnes cez Kartové centrum. Viac o nastavení limitov zistíte tu.
 2. Obmedzenie rozsahu tovarov a služieb, za ktoré je možné palivovou kartou zaplatiť
  Tovarový kód - sortimentnú špecifikáciu tovarov a služieb, ktorých nákup bude na karte povolený, si môžete nastaviť individuálne pre každú kartu. Pri vytváraní objednávky palivovej karty – či už prostredníctvom Kartového centra  alebo vyplnením objednávkového formuláru – si môžete zvoliť svoj vlastný tovarový kód a chrániť tak svoju kartu. Vyhnete sa tak nechcenému nákupu nastavením obmedzení pre použitie palivovej karty podľa svojich potrieb.

Dbajte na to, aby detailné informácie o MOL Group kartách ako napr. limity, obmedzenia tovarového kódu a pod. neboli poskytnuté iným než oprávneným osobám. Informujete držiteľov kariet / vodičov o zásadách bezpečného používania karty, vyžadujte a kontrolujte dodržiavanie bezpečnostných pravidiel držiteľmi kariet.

Ďalšie tipy, ktorými výrazne znížite riziko zneužitia karty:

 • Kartu používanú v zahraničí je možné dočasne deaktivovať a následne aktivovať prostredníctvom Kartového centra v okamihu, keď vám vodič oznámi, že dorazil na čerpaciu stanicu a chce natankovať
 • Odporúčame denne kontrolovať platby kartou za tankovanie pomocou rýchleho reportu dostupného v Kartovom centre
 • V prípade vyčerpania kreditného limitu si skontrolujte pomocou reportu v Kartovom centre, aké transakcie spôsobili vyčerpanie kreditného limitu, až následne požiadajte svojho obchodného zástupcu o zvýšenie limitu

Urobme spoločne všetko pre to, aby sme zabránili nežiadúcim situáciám.