Zmena tovarových kódov

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si vás informovať o doplnení kódov niektorých tovarov a služieb, nakupovaných na čerpacích staniciach SLOVNAFT, a.s., od 1. 5. 2017.

Uvedená zmena sa vás dotýka v prípade, ak spracúvate kódy tovarov a služieb z našich faktúr k palivovým kartám pre vaše interné účely. Pôvodný zoznam kódov bol doplnený o nové položky, pričom staré kódy ostávajú v platnosti. Kompletný zoznam kódov a prislúchajúcich položiek nájdete tu.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu SLOVNAFT, a.s. alebo našu zákaznícku Biznis linku.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.

Tím palivových kariet