ZARADENIE AUTOBUSOV NAD 3,5 T DO ELEKTRONICKÉHO MÝTA V MAĎARSKU

Vážení obchodní partneri, 

od 1. apríla 2024 sa mení platba maďarského mýta HU-GO pre autobusy. Ak ich máte vo vašom vozovom parku, venujte tomuto oznamu zvýšenú pozornosť. 

  • Pre autobusy nad 3,5 t  bude potrebné mať na platbu maďarského mýta OBU, súčasná diaľničná známka už nebude k dispozícii. Autobusy nad 3,5 t budú rozdelené do dvoch kategórií: M2 (3,5t<5t) a M3 (5t<).

Aktivujte si zmeny rýchlo a efektívne:

  • Vstúpte do Kartového centra cez Slovnaft Partner Portal
  • Vyberte ponuku HU-GO PP
  • Zaregistrujte svoje vozidlá – pri párovaní postupujte podľa návodu
  • Je veľmi dôležité NEZAPNÚŤ OBU pred 1. aprílom 2024 –  systém NÚSZ by vám cez OBU účtoval mýto už pred týmto termínom
  • Uistite sa, že váš kreditný limit je dostatočný aj na platbu mýta HU-GO PP

 

PREČO SI ZVOLIŤ MOŽNOSŤ HU-GO PP PROSTREDNÍCTVOM  PALIVOVÝCH MOL GROUP KARIET?

  • Služba sa dá aktivovať na všetkých maďarských OBU jednotkách.
  • Mýto zaplatíte neskôr na základe skutočne prejazdených kilometrov, vaše peniaze nezostanú v NÚSZ.
  • Neexistuje žiadne nabíjanie vopred.
  • Znižujete si riziko pokút. Nehrozí, že sa vám počas cesty minie predplatený kredit.

Ak ešte nemáte našu službu HU-GO PP, stačí v Kartovom centre udeliť súhlas s HU-VOP a následne registrovať / migrovať vozidlá. 

Ak máte otázky, kontaktujte našu Biznis linku alebo svojho obchodného zástupcu.

S pozdravom, 

Tím palivových MOL Group kariet