Viete, ktorým kartám čoskoro končí platnosť?

V Kartovom centre si môžete komfortne overiť, ktorým kartám čoskoro končí platnosť. Hneď po prihlásení nájdete v Paneli nástrojov prehľad kariet s končiacou platnosťou pre aktuálny a nasledujúci mesiac. Rýchlo tak zistíte, koľko / akých kariet môžete v najbližšej dobe očakávať. Odporúčame pravidelne si tieto informácie kontrolovať.

Ak sa vám táto funkcia v Paneli nástrojov nezobrazuje, použite tlačidlo „PRISPÔSOBIŤ“ a zaškrtnite možnosť „KARTY S KONČIACOU PLATNOSŤOU“. Zmeny uložte. 

Aktuálny mesiac zobrazuje počet kariet, ktorým v danom mesiaci prebieha proces obnovy. V priebehu mesiaca sa údaje v stĺpci „TENTO MESIAC“ postupne menia v závislosti od priebehu procesu obnovy kariet. Položka „Celkovo končiacich“ hovorí, koľko kariet bude na konci aktuálneho mesiaca exspirovať. Vďaka zoznamu viete, že v priebehu daného mesiaca môžete očakávať zásielku s novými (obnovenými) kartami, ktoré nahradia uvedené karty. Zoznam kariet získate automaticky po kliknutí na túto položku. Ak čaká na obnovu len jedna palivová karta, otvorí sa priamo detail karty.

Celkový počet sa ďalej člení podľa aktuálneho statusu kariet.

Na začiatku mesiaca majú tento mesiac exspirujúce karty status „Aktívna“. Len čo sa v našom kartovom systéme spustí výroba nových kariet, ktoré nahradia karty s končiacou platnosťou, status „Aktívna“ sa automaticky zmení a na „Aktívna, obnoviť“.  Prehľady môžete opäť vidieť po kliknutí na dané označenia statusov.

Informácie, ktorým kartám bude končiť platnosť v budúcom mesiaci, nájdete v stĺpci „NASLEDUJÚCI MESIAC“. Môžete sledovať celkový počet. Karty, ktoré sú aktivované a používate ich, nájdete s položke  „Aktívna“. Ak o obnovu niektorej z týchto kariet nemáte záujem, zmeňte ich status ešte pred spustením obnovy kariet (spravidla začiatkom posledného mesiaca platnosti kariet) na „NEOBNOVIŤ TÚTO KARTU“. Preto odporúčame pravidelne sledovať aj údaje v stĺpci „Nasledujúci mesiac“. Status zmeníte v zozname kariet, rozbalením ponuky pri predmetnej karte.

Po zmene statusu sa daná karta presunie do skupiny kariet „Aktívna, bez obnovenia“. Rovnako viete status upraviť aj v časti Karty, Detail karty  cez možnosť „UPRAVIŤ NASTAVENIA“.

Vedeli ste, že...?

Ak máte vyrobené karty, ktoré sú síce aktívne, ale nie je na nich evidovaná žiadna transakcia (napr. ak máte rezervnú kartu, ktorú by ste vedeli poskytnúť používateľovi v prípade straty inej karty ako okamžitú pomoc/náhradu a nikdy nebola použitá), nedochádza k obnove takejto karty. Takéto karty si viete vyhľadať v časti Karty, Vyhľadávanie, kde zvolíte status „Aktívna, nepoužitá“.