V Poľsku sa začal rebranding siete čerpacích staníc s pôvodnou značkou Lotos na čerpacie stanice MOL

Skupina MOL nadobudla spoločnosť LOTOS Paliwa v decembri minulého roka. Po úspešnej transakcii sa naša sieť rozšírila o viac ako 410 čerpacích staníc LOTOS Paliwa. 

Teraz meníme čerpacie stanice Lotos na čerpacie stanice MOL. Pre našich zákazníkov to znamená, že ich v Poľsku bude čakať čoraz viac čerpacích staníc pod značkou MOL. 

Súbežne s rebrandingom pracujeme na integrácii systémov palivových kariet, aby sme umožnili vzájomnú akceptáciu palivových MOL Group kariet a palivových kariet Lotos vo vzájomných sieťach. Všetky čerpacie stanice, ktoré už boli rebrandované na značku MOL, akceptujú palivové MOL Group GOLD karty EUROPE so zahraničnou akceptáciou. Aktuálny zoznam čerpacích staníc, akceptujúcich karty MOL Group karty, si vždy skontrolujte vo Vyhľadávači staníc. 

Okrem čerpacích staníc MOL akceptuje naše MOL Group karty v Poľsku aj sieť čerpacích staníc Slovnaft Partner. Do konca roka 2024 sa pre používateľov palivových MOL Group GOLD kariet EUROPE postupne rozšíri táto sieť na viac ako 80 čerpacích staníc hlavne v južnom Poľsku.

V prípade potreby ďalších informácií alebo otázok nás kontaktujte na molgroupcards.com/sk/kontaktujte-nas