ÚPRAVA PODMIENOK PREDAJA MOTOROVÝCH PALÍV V SLOVINSKU

Vážení obchodní partneri,

slovinská vláda zaviedla s účinnosťou od 21.6.2022 opatrenia v súvislosti s reguláciou cien motorových palív nasledovne: 

  • Zastropované ceny pre čerpacie stanice mimo diaľnice sa menia na dvojtýždennej báze.
  • Zastropované ceny pre čerpacie stanice na diaľničných úsekoch sa menia na dennej báze. 

Na základe týchto opatrení spoločnosť MOL Slovenija dočasne pozastavila platnosť kartovej cenníkovej ceny pre všetkých zákazníkov palivových MOL Group kariet vo svojej sieti počas účinnosti aktuálnej vyhlášky (predpokladá sa do 17. 8. 2022, ak medzitým nenastanú ďalšie zmeny). Nákup motorového paliva je preto k dispozícii len za totemové ceny, bez dodatočných zliav. 

Súčasná totemovaná cena, platná pre EVO DIESEL – štandardné palivo pre zákazníkov v akceptačnej sieti MOL Slovinsko je: 

  • 1,848 EUR/l na čerpacích staniciach mimo diaľnic, ktorá platí 14 dní
  • 2,056 EUR/l na diaľničných čerpacích staniciach (Pince, Lormanje), ceny sa môžu meniť na dennej báze. 

Ďakujeme za pochopenie.