ÚPRAVA PODMIENOK PREDAJA MOTOROVÝCH PALÍV V SLOVINSKU

Vážení obchodní partneri,

slovinská vláda upravila s účinnosťou od 17.8.2022 opatrenia v súvislosti s reguláciou cien motorových palív. 

  • Zastropované ceny pre čerpacie stanice mimo diaľnice sa naďalej menia na dvojtýždennej báze.
  • Ceny pre čerpacie stanice na diaľničných úsekoch sa menia na dennej báze. 

Na základe týchto opatrení spoločnosť MOL Slovenija ďalej dočasne uplatňuje pozastavenie platnosti kartovej cenníkovej ceny pre všetkých zákazníkov palivových MOL Group kariet vo svojej sieti. Nákup motorového paliva je preto k dispozícii len za totemové ceny. 

Ďakujeme za pochopenie.