Reporty v Kartovom centre

Ak potrebujete poznať detaily o transakciách, získať prehľad o faktúrach, spotrebe alebo zistiť presný zoznam kariet – toto všetko vám ponúka Kartové centrum. Informácie súvisiace s palivovými kartami nájdete v časti Reporty.

Automaticky sa zobrazí Zoznam reportov spustených v minulosti. Zobrazujú sa reporty spustené za posledných 18 dní. Môžete sa tak vrátiť k už raz vyhľadávaným údajom. Ak potrebujete spustiť nový report, vyberte si z dostupných možností, ktoré závisia od vašej používateľskej role v Kartovom centre.

 1. Zvoľte si typ reportu.
 2. Definujte želané parametre.
 3. Spustite report. 
 4. V zozname reportov sa vygeneruje prehľad podľa nastavených kritérií.
 5. Zobrazte detaily kliknutím na názov reportu.

Môžete si individuálne upraviť:

 •  viditeľnosť stĺpcov Zoznamu reportov, ako aj konkrétnych výstupov pomocou ikony nastavenia v záhlaví tabuľky,
 •  počet položiek zobrazovaných na danej stránke.
 •   Všetky získané výstupy si môžete exportovať do formátu .xls.

Typy reportov

 • Detailný report transakcií obsahuje už zúčtované transakcie po jednotlivých kartách. Vidíte ceny aj objem. Môžete vyhľadávať podľa dátumu / obdobia, kariet, EČV, nákladového strediska, či čerpacej stanice.
 • Kontrolný report generuje zoznam transakcií podľa definovaných kritérií – dátumu alebo obdobia, karty, EČV či čerpacej stanice.
 • Report Prehľad faktúr filtruje zoznam faktúr vo vybranom období vrátane detailov o faktúre, dobe splatnosti, sume a o spotrebe paliva.
 • Report vrátenia DPH poskytuje informáciu o výške vrátenia DPH po krajinách, vrátane poplatku a identifikačných údajov dokumentov súvisiacich s vrátením DPH vo vami zvolenom období.
 • Report spotreby ponúka prehľad o spotrebe vo zvolenom období, na vybranej karte, či pre určité EČV. Je na vás, pre ktoré parametre sa rozhodnete.
 • Report Zoznam kariet spracuje zoznam všetkých vašich kariet podľa požadovaných parametrov. Vyberať si môžete podľa rozsahu kariet, typu kariet, ich statusu, EČV, exspirácie, prideleného nákladového strediska, nastavených limitov, ale aj limitov z pohľadu aktuálnej výšky dostupných limitov na karte.
 • Rýchly report dáva rýchlu informáciu aj o ešte nezúčtovaných platbách, čiže obsahuje aj najaktuálnejšie transakcie, ale bez uvedenia objemov.