Novinka v platbe slovinského mýta pre vozidlá do 3,5 tony – elektronické diaľničné známky

Slovinský poskytovateľ mýta DARS zaviedol pre vozidlá do 3,5 tony na slovinských diaľniciach od decembra 2021 systém E-VINJETA. Od 1. februára 2022 tak budú všetky diaľničné známky v Slovinsku  len v elektronickej podobe.

V prechodnom období sú k dispozícii elektronické (bez fyzického nalepenia na čelné sklo) ročné a polročné diaľničné známky, kým mesačné a týždenné diaľničné známky sú do konca januára 2022 tradičné, s nalepením na čelné sklo.

Zákazníci palivových MOL Group kariet si môžu prostredníctvom svojej palivovej karty zakúpiť e-známku len na čerpacích staniciach MOL v Slovinsku v prípade, že tovarový kód na ich karte takýto nákup povoľuje.  Platba za nákup e-známky cez internet nie je palivovou MOL Group kartou možná.

Prvé najbližšie predajné miesto v Slovinsku na diaľnici z Maďarska je čerpacia stanica MOL Pince, Lendavska cesta 44a, Lendava (46,522438; 16,51928).

Všetky typy e-známok sa dajú zakúpiť s posunutým začiatkom platnosti. Zákazník si môže sám zvoliť prvý deň platnosti e-známky najviac 30 dní vopred.

Elektronická diaľničná známka je viazaná na evidenčné číslo vozidla (EČV) zadané do centrálneho mýtneho systému pri kúpe známky. Odporúčame vám preto venovať osobitnú pozornosť uvádzaniu tohto údaju do systému.

ZAKÚPENÚ SLOVINSKÚ ELEKTRONICKÚ DIAĽNIČNÚ ZNÁMKU NIE JE MOŽNÉ PREVIESŤ NA INÉ VOZIDLO S INÝM EČV.

Viac informácií o slovinskej elektronickej diaľničnej známke nájdete na https://evinjeta.dars.si/sk. Informácie sú dostupné aj v slovenskom jazyku.

Všeobecné informácie o platbe mýta v Slovinsku:
V Slovinsku používatelia diaľnic a rýchlostných ciest platia mýto v závislosti od hmotnosti a kategórie vozidla.

  • Pre všetky vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony platí systém diaľničných známok od 1. 7. 2008. Diaľničná známka povoľuje časovo obmedzené používanie diaľnic a rýchlostných ciest. Neviaže sa na počet prejazdených km. Výnimku tvorí mýto za slovinsko-rakúsky tunel Karavanky, ktoré sa platí osobitne.
  • Pre všetky vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony platí elektronický mýtny systém DarsGo od 1. 4. 2018. Ide o moderný systém mikrovlnnej technológie, ktorý spoplatňuje vozidlá cez portály inštalované nad diaľnicami a rýchlostnými cestami podľa prejazdených km.

V prípade otázok o mýtnych povinnostiach v Slovinsku pre vozidlá nad 3,5 tony nájdete podrobnosti na stránke DarsGo (https://www.darsgo.si/portal/en/home).