Nové Kartové centrum

Prihlásenie - kliknite na Prihlásenie alebo vstúpte cez Partner Portal 

Dovoľujeme si vám predstaviť nové Kartové centrum MOL Group kariet, ktoré nahrádza pôvodné Virtuálne kartové centrum. Kartové centrum vám prináša moderný, efektívny a hlavne bezplatný nástroj na rýchlejšie a efektívnejšie vybavenie administratívnych úloh spojených s palivovými kartami spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Objednanie, zablokovanie, zmena limitu karty alebo stiahnutie komplexných reportov je otázkou len niekoľkých sekúnd. S Kartovým centrom máte všetko na dosah ruky, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

S Kartovým centrom získavate úplnú kontrolu nad vašimi palivovými kartami. Kartové centrum vám prináša:
•komplexný prehľad vašich kariet
•možnosť objednávať a aktivovať nové karty
•možnosť okamžite blokovať karty
•možnosť zmeny denných, týždenných, mesačných, štvrťročných a ročných limitov na karte
•možnosť meniť PIN kódy na kartách
•možnosť priradenia kariet na rôzne nákladové strediská s cieľom jednoduchšieho sledovania nákladov
•detailný prehľad o transakciách a faktúrach, ako aj ich stiahnutie
•možnosť aktivácie zasielania e-mailových správ o vyčerpaní úverového limitu alebo v prípade predplatných kariet zasielanie správ o dosiahnutí stanoveného zostatku v eurách
•prehľad aktuálnej kartovej cenníkovej ceny
•možnosť spravovať oprávnenia pre vašich spolupracovníkov
•dôležité informácie z oblasti palivových kariet, ako sú nové produkty a služby, nové akceptačné miesta, aktuálne prevádzkové informácie a pod.

Zmena aplikácie

Všetky vaše dáta uložené v starom systéme (napríklad história transakcií, informácie o kartách) sú automaticky dostupné v novom systéme. Prístupové role zostávajú v novom systéme rovnaké, nemusíte ich znovu nastavovať.
Ak ste sa v roku 2017 neprihlásili do pôvodného Virtuálneho kartového centra ani raz, požiadajte o nový prístup do Kartového centra.

Prvé prihlásenie
Pri prvom prihlásení do systému nevpisujte heslo priamo, ale skopírujte ho. Niektoré znaky sú ľahko zameniteľné a po treťom neúspešnom pokuse o prihlásenie je heslo automaticky zablokované. Po prvom prihlásení vás systém požiada, aby ste zmenili svoje heslo. Heslo je potrebné okamžite zmeniť, inak vaše ďalšie prihlásenie už nebude úspešné. Pre odblokovanie hesla je potrebné volať operátora zákazníckej Biznis linky SLOVNAFT, a.s. na čísle 0800 111 811.

Registrácia do Kartového centra
Váš osobný prístupu do Kartového centra zriadime na základe žiadosti, formulár pre registráciu do Kartového centra získate tu. Používateľský prístup vám zriadime do 24 hodín od odoslania žiadosti.

Používateľská príručka Kartového centra
Manuál pre prácu s Kartovým centrom nájdete tu.

V prípade, že máte akékoľvek problémy alebo ťažkosti pri používaní alebo prihlásení sa do Kartového centra, obráťte sa na našu bezplatnú Biznis linku alebo na vášho obchodného zástupcu.
Pre všetkých držiteľov palivových kariet je k dispozícii nonstop služba zákazníkom na bezplatnom telefónnom čísle zákazníckej Biznis linky: 0800 111 811 alebo e-mailová adresa LinkapomociCS@slovnaft.sk, prípadne počas pracovných dni e-mailová adresa kontaktne.centrum@slovnaft.sk