Nižšie ceny palív v sieti MOL Rumunsko

Vážený obchodný partner, 

v súlade s právnym predpisom OUG 106/2022 spoločnosť MOL Rumunsko zaviedla nižšie ceny benzínu a nafty s účinnosťou od 1. júla 2022.

Pre obdobie od 1. júla do 30. septembra 2022 spoločnosť MOL Romania znížila vo vlastnej sieti* predajnú cenu o 0,5 LEI/liter (vrátane DPH). Zníženie sa vzťahuje na štandardné aj prémiové motorové palivá – MOL EVO Diesel, EVO Diesel Plus, EVO 95 Benzín a EVO 100 Plus Benzín. Zníženie neplatí pre LPG.

Na pokladničnom bloku z čerpacej stanice je naďalej uvádzaná pôvodná cena pred znížením a uplatnená zľava je zobrazená ako samostatná položka "RED. VAL -0,50 ".Pri používaní palivových MOL Group kariet sa zníženie odpočíta od zmluvnej ceny a bude zobrazené v bežnej faktúre, vystavenej spoločnosťou MOL Rumunsko.

Spoločnosť MOL Rumunsko promptne reaguje na každú príležitosť, ktorá vedie k zjednodušeniu podnikania a efektívnemu dlhodobému riadeniu nákladov svojich zákazníkov.

* Franšízové čerpacie stanice, ktoré predávajú palivá MOL a sú označené logom MOL Partner, majú vlastnú obchodnú politiku, do ktorej spoločnosť MOL nezasahuje.