Nechajte starosti s mýtom na nás

Doprajte si bezstarostnú jazdu s kartami MOL Group. Naša palivová karta sa postará aj o mýto. Môžete si zvoliť následné platenie mýta na faktúru (postpaid).

Využívate spoplatnené úseky ciest ešte pred zaplatením mýta. Úhradu mýta vám zabezpečí palivová karta. V sumárnej faktúre k palivovým MOL Group kartám platíte za mýto v závislosti od prejazdených spoplatnených úsekov ciest. Nehrozí vám zablokovanie OBU jednotky pre nedostatok prostriedkov na OBU jednotke – pri plnení záväzkov riadne a včas. Registráciu vybavíme prostredníctvom našej spoločnosti.

Plynulá jazda, žiadne starosti s dobíjaním palubnej jednotky. Platíte len toľko, koľko prejazdíte. K výhodám odloženej splatnosti mýta patria aj bezpečná platba bez hotovosti či platobných kariet a automatická fakturácia.

Ako na postpaid mýto

  • Zmluvy v postpaid režime sa môžu uzatvoriť pre viacero vozidiel.
  • Pri registrácii je potrebná súčinnosť prevádzkovateľa vozidla, resp. splnomocneného zástupcu.
  • Pre registráciu môžete využiť len jednu palivovú MOL Group GOLD kartu s odloženou splatnosťou, alebo si naviazať mýto na palivové karty konkrétnych vozidiel. Vyberte si, čo vám viac vyhovuje.
  • OBU jednotku získate na kontaktnom mieste SkyToll, a. s., alebo si ju môžete nechať doručiť kuriérom.
  • Pevná inštalácia OBU jednotky nie je povinná.

POSTPAID mýto cez palivové MOL Group karty

  • Stačí mať palivovú MOL Group GOLD kartu EUROPE alebo SLOVAKIA s odloženou splatnosťou.
  • Vyplňte formulár pre predregistráciu do mýtneho systému.
  • Pripravíme pre vás zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a poskytnutí palubnej jednotky v režime následného platenia mýta. Potom sa s vami skontaktujeme za účelom ich podpísania.
  • Následne si prevezmete OBU jednotku a môžete jazdiť. Záloha za palubnú jednotku je 50 € a nedá sa uhradiť palivovou MOL Group kartou.
  • Mýtne transakcie budú následne vždy automaticky fakturované k palivovej karte, na ktorú je mýto daného vozidla naviazané. Fakturácia je v tej istej frekvencii ako nákupy pohonných hmôt podľa vašich individuálnych zmluvných podmienok. Daňový doklad získate mesačne od Národnej diaľničnej spoločnosti Slovenska.

Zľavy z mýtneho

Systém zliav zo sadzieb mýta je určený nariadením vlády SR (č. 497/2013 Z. z.). Vzťahuje sa na konkrétne vozidlo v závislosti od prejazdených kilometrov po úsekoch s inou ako 0 € sadzbou počas kalendárneho roka. Zľava je vyfakturovaná automaticky po prekročení stanoveného limitu kilometrov od ďalšieho úseku cesty. Zľava zo sadzieb mýtneho sa od 1. 7. 2020 dopočítava aj spätne. Dosiahnutá zľava po 1. 7. 2020 je uplatňovaná po prekročení stanoveného limitu prejazdených kilometrov a súčasne je jednorazovo dopočítaná za kilometre najazdené odo dňa 1. 7. 2020. Viac nájdete tu.

Ak už máte mýto zabezpečené inou formou, poradíme vám, ako prejsť na postpaid mýto pod naše palivové karty

Pri prechode z predplatného režimu na následnú platbu mýta (postpaid) je po registrácii treba preinštalovať OBU jednotky na kontaktnom mieste SkyToll a. s. Zmena na diaľku nie je možná.

Pri prechode od iného vydavateľa palivových kariet nie je potrebná zmena OBU jednotky. Presun mýtneho účtu a prípravu zmlúv zabezpečí obchodný zástupca spoločnosti SLOVNAFT, a.s. V deň vykonania zmeny sa môžu vyskytnúť niektoré transakcie aj na pôvodného vydavateľa palivových kariet. Na dodatočné registrovanie ďalších vozidiel pod preneseným mýtnym účtom je potrebné okrem vyplnenia pred-registračného formuláru poslať žiadosť s uvedením pôvodného čísla účtu aj na emailovú adresu myto.palivovekarty@slovnaft.sk.

Pri zmene právnej formy spoločnosti je potrebné založiť nový mýtny účet. Prenos najazdených kilometrov v tomto prípade nie je možný zo strany SkyToll a.s.

Odpovede na časté otázky k využívaniu mýta

Rozdiel medzi faktúrou k palivovým kartám a faktúrou od NDS môže nastať v čase, keď je palivová karta z nejakého dôvodu zablokovaná, ale mýtne úseky sú využívané naďalej. Rozdiel je potrebné uhradiť priamo NDS.

Pri strate palivovej karty je potrebné presunúť mýto na inú aktívnu palivovú kartu. Stačí sa obrátiť na obchodného zástupcu.

Nedávno sme vám prestavili výhody predplatného kreditu na OBU jednotke, viac sa dozviete tu.

Komplexné informácie o platbe mýta na Slovensku nájdete na www.emyto.sk.

Ak máte otázky k mýtu cez naše palivové karty, kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. alebo využite Biznis linku 0800 111 811, kontaktne.centrum@slovnaft.sk