Nastavenie 5 náprav na jednotke pre platbu mýta v Českej republike od 1. 1. 2021

Na základe informácií od spoločnosti Czechtoll si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu v nastavení počtu náprav pri českom mýte. Pred jazdou je potrebné dôsledne dodržať povinnosť nastavovať aktuálny počet náprav na jednotke.

Ide predovšetkým o situáciu, keď vozidlo ide po spoplatnenej komunikácii s 5 a viac nápravami. Doteraz sa tolerovalo, ak vozidlo s 5 a viac nápravami malo na palubnej jednotke nastavené 4 nápravy (do 31. 12. 2020 táto situácia nevytvára incident, pretože sadzby mýtneho sú pre toto obdobie kategorizované na 2, 3 a 4 a viac). Od 1. 1. 2021 sú však nápravy kategorizované na 2, 3, 4 a 5 a viac. Z toho dôvodu bude v tejto situácii mýtne predpísané nesprávne a vozidlá budú vytvárať incidenty, ktoré bude pokutovať colná správa.

Na OBU musí byť nastavený aktuálny počet náprav, čiže 2, 3, 4 alebo 5+. Počet náprav 5+ je potom na OBU zobrazený diódami 2 a 3 súčasne – viď obrázok.