Elektronické diaľničné známky v ČR

Od 1. 1. 2021 nastala pre vodičov osobných automobilov na českých spoplatnených úsekoch diaľnic zásadná zmena. Doterajšie diaľničné známky nahradila nová elektronická diaľničná známka. 

V úvodnej fáze sa elektronická diaľničná známka nebude dať kúpiť na väčšine čerpacích staníc v Českej republike, vrátane čerpacích staníc MOL, ani ju nebude možné uhradiť prostredníctvom žiadnej z najrozšírenejších palivových kariet. Táto situácia sa môže v priebehu času meniť, o zmenách vás budeme informovať.

Najaktuálnejšie informácie o elektronickej diaľničnej známke v Česku, možných spôsoboch jej získania a predajných miestach nájdete na stránke Státního fondu dopravní infrastruktury.

Elektronické diaľničné známky v Českej republike je možné od 1.1.2021 zakúpiť:

  • prostredníctvom e-shopu,
  • prostredníctvom samoobslužných kioskov hlavne v prihraničných oblastiach – zoznam je k dispozícii TU,
  • prostredníctvom obchodných miest (Česká pošta a EuroOil) - interaktívnu mapu s obchodnými miestami a samoobslužnými kioskami nájdete TU.