Dôležité upozornenie pre používateľov Kartového centra/Slovnaft Partner Portal – deaktivácia nepoužívaných účtov

Vážený obchodný partner – používateľ Kartového centra,

na zvýšenie bezpečnosti sme pre Slovnaft Partner Portal zaviedli nové opatrenie. Ak konto Slovnaft Partner Portal (pre vstup používateľa do Kartového centra) nie je dlhodobo aktívne používané, po uplynutí 365 dní od posledného prihlásenia do systému bude automaticky deaktivované.

  • Ak sa prihlasujete do Kartového centra pravidelne, tento oznam sa na Vás nevzťahuje.
  • Ak prístup do Kartového centra využívate sporadicky (minimálne 1x ročne) a máte záujem využívať Kartové centrum aj naďalej, prosíme Vás o priebežné prihlasovanie sa do systému.
  • Ak o prístup do Kartového centra do budúcna nemáte záujem, nie je potrebné vykonať žiadnu aktivitu. Po uplynutí 365 dní od posledného prihlásenia bude prístup do Slovnaft Partner Portal, a teda aj Kartového centra deaktivovaný. 

Tip: Nepoužívané konto Kartového centra si môžete deaktivovať aj sami. Môže tak spraviť určený používateľ vo vašej spoločnosti (hlavný používateľ Kartového centra), prípadne požiadajte o pomoc svojho obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., alebo sa obráťte na nás cez našu Biznis linku.

  • Ak Vám bol už prístup k dlhodobo nepoužívanému kontu medzičasom zablokovaný, môžete požiadať o jeho opätovnú aktiváciu na našej Biznis linke.