Daňový doklad pri nákupe na čerpacích staniciach INA

Daňovým dokladom pri nákupe na čerpacích staniciach INA v Chorvátsku je pokladničný blok, ktorý dostanete priamo pri platbe za nákup na čerpacej stanici INA. Faktúra, ktorú posielame podľa vašich individuálne nastavených podmienok, nie je daňovým dokladom. Prosíme vás informovať o tom používateľov palivových MOL Group kariet, ktorí využívajú naše služby v sieti INA v Chorvátsku.

Na ostatných akceptačných miestach v Chorvátsku (v sieti Tifon) je daňovým dokladom faktúra. Pokladničný blok z čerpacej stanice je len potvrdením o realizovanom nákupe.