Benzín EVO 95 (E10)

Od januára 2020 musia všetci predajcovia a distribútori motorových palív na Slovensku dodávať na trh benzín s vyšším podielom biozložky. O jeho zavedení rozhodli poslanci slovenského parlamentu, aby Slovensko splnilo požiadavky Európskej únie v boji proti klimatickým zmenám.

Nový 95-oktánový benzín bude označený symbolom E10, čo znamená maximálny obsah 10 % objemových biozložky (v tomto prípade bioetanolu). Od súčasného benzínu 95 s označením E5 sa benzín 95 s označením E10 líši len vyšším obsahom biozložky. Ten sa zvýši zo súčasných približne 6 – 7 % na 9 %. Oba benzíny spĺňajú potrebnú normu.

Palivo Obsah biozložky   Tovarový kód
  Do 31.12.2019 Od 01.01.2020  
EVO 95 E5 E10 0, 1, 3, D
EVO 100 Plus E5 E5 0, 3, 9


Pri používaní benzínu kvality E10 nie je potrebné používať špeciálne prísady. Motorový benzín kvality E10 obsahuje všetky prísady potrebné pre dlhodobú prevádzku vozidla.

Vozidlá predávané v EÚ sú od roku 2009 prispôsobené na používanie benzínu kvality E10. Informácie o druhu paliva, ktoré možno používať, sú uvedené v návode na obsluhu vozidla, prípadne ich poskytne predajca automobilu.

Ak vozidlo vo výnimočnom prípade nie je kompatibilné s prichádzajúcim palivom E10, spoločnosť Slovnaft odporúča tankovať benzíny s vysokým oktánovým číslom EVO 100 Plus. Toto palivo je bez priameho prídavku etanolu, biozložku v ňom tvorí ETBE. Dostupnosť vysokooktánového paliva je potrebné si overiť vopred.

Pri používaní benzínu E10 vo vozidlách s kombinovaným pohonom benzín/LPG, v motorkách, či malých záhradných strojoch a zariadeniach odporúčane skontrolovať kompatibilitu vozidla s palivom E10.

Od januára 2020 bude na čerpacie stanice dodávaný benzín EVO 95 už len v kvalite E10, s jeho distribúciou sa začne v priebehu decembra 2019. Smerodajný je identifikačný štítok na výdajnom stojane, resp. výdajnej pištoli.

Tovarový kód z 1. pozície na palivovej karte indikuje,  ktoré palivo je možné na kartu nakúpiť. Zákonom daná zmena biozložky nemá vplyv na oktánové číslo paliva, a teda ani na obmedzenia dané tovarovým kódom palivovej karty.

V sieti Slovnaft budú mať zákazníci aj naďalej možnosť tankovať benzín s označením E5 v prémiovej rade pod názvom EVO 100 Plus.