Akvizícia OMV v Slovinsku

Rozširujeme akceptačnú sieť MOL Group kariet v Slovinsku.

Dňa 30. 6. 2023 Skupina MOL kúpila spoločnosť OMV Slovenija d. o. o.. Zmena vlastníctva znamená prevzatie celej spoločnosti vrátane celej siete čerpacích staníc OMV v Slovinsku.

Odteraz môžete používať svoje palivové MOL Group karty na nákup pohonných hmôt a služieb za rovnakých obchodných podmienok v celej rozšírenej sieti 170 čerpacích staníc v Slovinsku. 

Podrobnosti nájdete na webe.

Chceme byť prvou voľbou pre zákazníkov. Preto budeme naďalej investovať do existujúcej a novej infraštruktúry, aby sme vám v celej Európe poskytovali najlepšie produkty a najdostupnejšie služby.

S úctou,

Tím palivových MOL Group kariet