Aktualizácia VOP k MOL Group GOLD kartám účinná od 1. 5. 2024

Vážení obchodní partneri, 

radi by sme vás informovali o aktualizácii Všeobecných obchodných podmienok pre používanie palivových MOL Group GOLD kariet (ďalej len „VOP“). 

VOP v aktualizovanom znení budú účinné od 1. 5. 2024.  Základné fungovanie palivových kariet zostáva nezmenené. 

Aktualizácia VOP prináša najmä upresnenie pojmov a formálne úpravy. Ustanovenia VOP sa menia predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

  • Predĺženie platnosti kariet na 5 rokov
  • Možnosť zvoliť si v objednávke kariet inú adresu doručenia
  • Zasielanie vyrobených kariet doporučene
  • Posielanie aktívnych kariet v prípade obnovy karty pri skončení platnosti pôvodnej karty 
  • Doplnenie ustanovenia o možnosť zbierať s MOL Group GOLD kartami body v zákazníckom programe Slovnaft Move
  • Upresnenie popisu procesu pripisovania platieb pre splatné faktúry, dobíjanie PREPAID kariet bankovým prevodom aj vkladom na čerpacej stanici
  • Presnejšie špecifikovanie ustanovení súvisiacich s kreditným limitom
  • Definovanie pravidla pre zmenu príloh VOP
  • Aktualizácia prílohy VOP (doplnenie dostupných sietí v Poľsku a Slovinsku)
  • Iné drobné zmeny ustanovení, vrátane štylistických úprav

Úplné znenie nových VOP je zverejnené na webovej stránke molgroupcards.com v sekcii Akceptačná sieť/Slovensko.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., alebo využite služby našej Biznis linky 0800 111 811. 

S úctou, 

Tím palivových MOL Group kariet