Zelene fakture


Preklopite na e-račun in se pridružite našim prizadevanjem za bolj čisto in zdravo okolje.Varovanje okolja

 • Število

  PRIHRANJENEGA

  PAPIRJA

  0

  listov papirja

 • KOLIČINA

  PRIHRANKOV

  PAPIRJA

  0

  ton

 • ŠTEVILO

  OHRANJENIH

  DREVES

  0

  OHRANJENIH DREVES

 • KOLIČINA

  REŠENE

  VODE

  0

  litrov

 • ZMANJŠAN

  IZPUST

  CO2

  0

  ton

Prihranki so izračunani na podlagi meril in povprečja pretvornih podatkov. Baza izračuna je število listov papirja, ki niso bilo uporabljeni za namen tiska računov.