PREPREČEVANJE NEUPRAVIČENE UPORABE S POSLOVNIMI KARTICAMI

Razvoj orodij za brezgotovinsko plačevanje

Uporaba brezgotovinskih plačilnih sredstev je v zadnjih letih vse bolj razširjena. Posledično tudi uporaba poslovnih kartic za gorivo in naprav za brezstično plačevanje cestnine nenehno narašča po Evropi.

Ta sredstva zagotavljajo voznikom priročno možnost brezgotovinskega plačevanja cestnin in točenja goriva. Hkrati upravljavcem voznih parkov omogočajo večji nadzor nad vozniki in vozili glede vrste nakupov, števila in višine transakcij, pogostosti in lokacij.

Povečano tveganje goljufij

Povečana uporaba brezgotovinskih plačilnih sredstev je povečala tudi zanimanje goljufov. Število primerov goljufij se je v zadnjih letih močno povečalo po vsej Evropi, saj se vedno več transakcij izvaja na spletu in vrednost vsake transakcije se povečuje.

Kriminalci uporabljajo tudi vse bolj sofisticirane tehnike za pridobivanje podatkov s kartic in plačilnih naprav. V skladu s tem je še posebej pomembno, da podjetja namenijo ustrezno pozornost preprečevanju goljufij – tako na ravni upravljanja voznega parka kot na ravni voznika.

Področja in vrste primerov goljufij

Vrste primerov goljufij
Brez potrebe po vseh podrobnostih - z vidika udeležencev - lahko ločimo med zunanjimi in notranjimi kaznivimi dejanji (tretje osebe, kriminalci ali vpletenost uporabnika/imetnika kartice).

 • Goljufije:
  • Kopiranje podatkov s kartice (prenosni snemalniki se lahko namestijo na bencinskih servisih, avtomatiziranih točilnih avtomatih (truck stop))
  • Kraja kartice (s priloženim PIN-om se lahko ukradene kartice uporabljene za goljufijo)
 • Zloraba kartice
  • Dogovor s prodajalcem: zaračunavanje več za gorivo ali plačilo brez resnične transakcije - predpostavlja sodelovanje med voznikom in osebjem bencinskega servisa
  • Tajno dogovarjanje voznika: prodaja PIN kode in dovoljenje za kopiranje kartice
  • Točenje v privat vozilo ob plačilu s službeno kartico: ko zaposleni plača s službeno kartico in toči v privat vozilo.
  • Nedovoljeni artikel: ko zaposleni uporabi kartico podjetja za nedovoljen izdelek

Preprečevanje / Zaščita

Kot izdajatelj kartic se trudimo za čim višjo zaščito kartic goriva, sodelujemo z mednarodnimi združenji, policijo in ostalimi partnerji, da dosežemo najvišjo možno raven varnosti. Zelo pomembno pa je poudariti, da nosijo največjo odgovornost za varno ravnanje s karticami, imetniki kartic sami.

V pomoč pri varni uporabi poslovnih kartic povzemamo najpomembnejše informacije, opravila in korake, ki jih je vredno upoštevati za zmanjšanje morebitne goljufije ali zlorabe kartic za gorivo MOL.

NASVETI IN NAMIGI

S KARTICO ZA GORIVO RAVNAJTE TAKO PREVIDNO KOT S SVOJO BANČNO KARTICO

 • Zaščitite svoje kartice, kot da bi bile gotovina.
 • Ko opravljate transakcije, pazite na svojo kartico.
 • Vzemite račun in ga shranite.
 • Nikoli ne uporabljajte sumljivega čitalca kartic, ki je videti, kot da je bil spremenjen (ohlapni ali z dodatnimi deli pritrjenimi na napravo, lepilnim trakom ali ostanki lepila).
FRAUDFRAUD

S PIN KODAMI TREBA RAVNATI VARNO IN PRAVILNO

 • Kartico za gorivo in kodo PIN vedno hranite na varnem mestu in ju hranite ločeno.
 • Nikoli ne pišite, lepite svojo PIN kodo na kartico ali ovitek, ne shranjujte kartice in PIN kode na istem mestu.
 • Nikoli ne delite kode PIN s tretjo osebo.
 • Redno spreminjajte svoj PIN (molgroupcards.com/occ).
 • Če pride do spremembe osebe, ki uporablja kartico, spremenite PIN kodo kartice.
 • Prosimo, da podatke uporabnikov virtualnega kartičnega centra nenehno posodabljate in blokirate dostop uporabnikom, ki niso več kompetentni. Začasno blokirajte kartico, ki dlje časa ne bo v uporabi.
FRAUDFRAUD

PAZITE NA SVOJO KARTICO

 • Kartice fizično zaščitite pred nepooblaščenimi osebami.
 • Takoj prijavite izgubo kartice za gorivo in jo čim prej dokončno blokirajte.
 • Če zaznate nedovoljeno točenje goriva/nakup z vašo kartico za gorivo, to prijavite.
 • Nikoli nikomur ne posojajte svoje kartice.
 • Razrežite staro kartico, ko prispe nova
 • Pri izvajanju plačila vedno pazite na kartico
FRAUDFRAUD

OMEJITE UPORABO KARTIC GLEDE NA POTREBE VAŠEGA PODJETJA.

 • Omejite nastavitve uporabe kartice za gorivo za izdelke, storitve, ki so primerni za vaše nakupovalne navade ali pomembni za neprekinjeno poslovanje.
 • Nastavite dnevne, tedenske in mesečne limite – spremenite jih glede na potrebe vašega podjetja.
 • Če ne nameravate obiskati določenih držav, omejite kartico na dovoljeno državo.
 • Nikoli ne povejte limita svoje kartice (npr. limit kartice) tretjim osebam.
 • Te omejitve na karticah je mogoče urejati preko virtualnega kartičnega centra - VKC (molgroupcards.com/occ).
 • Ko uporabnik kartice zapusti podjetje, zahtevajte kartico nazaj ali jo dokončno blokirajte.
FRAUDFRAUD

REDNO IZVAJAJTE PREGLEDE AKTIVNOSTI KARTICE

 • Redno uporabljajte spletno poročilo o transakcijah za nadzor nad uporabo kartice. (molgroupcards.com/occ)
 • Bodite pozorni na nenavadne vzorce nakupov.
FRAUD

POUČITE VOZNIKE O SKRBNEM VAROVANJU KARTIC ZA GORIVO

 • Natisnite pravila ravnanja s PIN in karticami za voznike.
 • Pojasnite, kakšne bodo posledice zlorabe kartice za gorivo.
 • Poučite svoje voznike o čitalnikih kartic. Kakršni koli znaki poseganja, kot je zlomljena nalepka okoli čitalnika, so znak za izbor drugega dobro osvetljenega točilnega mesta.
FRAUD

Virtualni kartični center (VKC)

Spletna platforma Skupine MOL (VKC) vam omogoča upravljanja in nadzor nad kartičnim poslovanjem vašega podjetja
V VKC si lahko nastavljate PIN kode, naročate/ blokirate kartice, nastavljate različne omejitve, ter izpišete različna poročila. (molgroupcards.com/occ).