Hrvatska

Cestarinu u Hrvatskoj možete platiti svojom MOL Group Gold Europe karticom.

Osnovne informacije o hrvatskoj cestarini

Za bilo koju vrstu vozila u Hrvatskoj nije potrebna vinjeta već se cestarina naplaćuje na naplatnim postajama auto cesta.

Postoje dva (2) sustava naplate cestarina:

 • Otvoreni sustav: Plaćate cestarinu na osnovi kategorije vozila u trenutku prelaska naplatne postaje (npr. prelazak mosta ili prolaz kroz tunel).
 • Zatvoreni sustav: Plaćate cestarinu na osnovu ulaza i izlaza sa auto ceste. U pravilu se izdaje naplatna kartica na ulaznoj postaji te se cestarina naplaćuje na izlaznoj naplatnoj postaji. Visina cestarine utvrđuje se temeljem pređene udaljenosti na auto cesti uzimajući u obzir kategoriju vozila.

Koristeći svoje vozilo na hrvatskim auto cestama, cestarina se može platiti

 • Gotovinom (Euro za strane državljane)
 • Debitnim/Kreditnim karticama
 • MOL Group Gold EUROPE karticom
 • Elektronička naplata cestarine (ENC) metoda je bez kontaktne naplate cestarine za sve vrste vozila. ENC uređaj može se koristiti za sve kategorije vozila (IA, I, II, III and IV)
Plaćanje cestarine na naplatnim postajama koristeći MOL Group Gold Europe karticu

Od kraja 2017. godine MOL Group Gold Europe kartica prihvaćena je za plaćanje hrvatske cestarine na svim naplatnim postajama HAC-a.

Prilikom plaćanja na naplatnim postajama MOL Group Gold karticom nema zahtjeva za unos PIN-a. Plaćanje je omogućeno bez odobravanja popusta na iznos cestarine. Cestarina plaćena MOL Group Gold Europe karticom fakturira se u razdobljima istima kao i za kupovinu goriva temeljem pojedinačnih ugovorih uvjeta te je sastavni dio izdanih računa za to razdoblje. Porezni račun izdan je od Tifon d.o.o.

ENC Plaćanje MOL Group Gold Europe karticom

Od studenog 2021. godine pružamo mogućnost plaćanja koristeći MOL Group Gold Europe karticu za korištenje HAC uređaja za elektroničku naplatu cestarine (ENC).

Postoje dva (29 modela Elektroničke naplate cestarine:

 • Prepaid (nadoplata)
 • Postpaid (naknadno plaćanje)
  MOL Group Gold Europe kartice prihvaćene su za postpaid model.

Koriste se različiti modeli ENC-a za prepaid i postpaid. Cijena ENC-a ovisi o vrsti vozila. Možete kupiti ENC za vaše osobno vozilo ili za teretno. ENC uređaj za teretno vozilo pripojeno je za određenu registraciju i kamion. Samo postpaid ENC može se platiti MOL Group Gold Europe karticom.
Za obje vrste vozila – osobno ili teretno.

Odobren popust za osobna vozila je 13,04% i 30,43% za teretna (povezana sa određenom registracijom i CEMT dozvolom). Popust može biti veći ovisno o razredu emisije ispušnih plinova: dodatnih 3% za EURO 4; dodatnih 5% za EURO 5 i EEV te dodatnih 12% za EURO 6.

Hrvatski sistem auto cesta

U Hrvatskoj su postojale 4 različite auto ceste kojima su upravljale različita društva:

 • Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC)
 • Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ)
 • BINA Istra
 • Autocesta Zagreb-Macelj (AZM).

Hrvatske Autoceste (HAC) u vlasništvu Republike Hrvatske i Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) posluju zajedno od 1. siječnja 2021. godine.

Croatia

Korištenje auto cesta i plaćanje cestarine pod upravljanjem HAC-a definirani su Općim uvjetima društva Hrvatske autoceste d.o.o..

HAC ENC moguće je koristiti na svim auto cestama pod upravljanjem HAC-a.

Na Istarskom ipsilonu, auto cesta pod upravljanjem BINA Istra, HAC ENC se može koristiti pod uvjetom ugovaranja BINA ISTRA pre-paid HAC ENC računa. Detalji dostupni putem poveznice bina-istra.com . (Odvojen račun izdaje Bina Istra te nije dio MOL Group Europe kartica računa – (odvojeno se ugovara sa BINA Istra, koristi se isti ENC).

Na auto cesti pod upravljanjem AZM (Autocesta Zagreb-Macelj), HAC ENC ne može se koristiti.

ENC uređaj – proces naručivanja:

Kupci koji koriste Elektroničku naplatu cestarina obvezni su kupiti ENC uređaj na jednom od trinaest (13) prodajnih mjesta u Hrvatskoj (Benzinska prodajna mjesta ne prodaju ENC uređaje). Preporučuje se provjeriti lokaciju HAC prodajnog mjesta prilikom prvog ulaska u Hrvatsku (poveznica).

Kupci ENC uređaja obvezni su na HAC prodajnom mjestu popuniti ili predočiti ranije popunjenu pristupnicu (poveznica).

Nakon popunjavanja pristupnice I plaćanja naknade za ENC uređaj – ovisno o vrsti vozila, plaćanje je omogućeno MOL Group Gold Europe karticom – Kupac zaprima ENC uređaj koji je potrebno instalirati u osobno vozilo/kamion.
Za kamione je potrebno predočiti dokumentaciju vozila: registracija, težina, razred emisije ispušnih plinova.

Registracija na prodajnom mjestu može se obaviti i od strane vozača.

Korištenje ENC uređaja:

Prilikom nabave novog ENC-a isti je aktivan u roku od par sati (cca 2 sata). U slučaju već postojećeg ENC uređaja ali koji se prebacuje na plaćanje MOL Group Gold Europe karticu, ENC je aktivan sljedeći dan.
Dok ENC nije aktivan cestarina se ne može naplatiti putem istog te je potrebno preuzeti naplatnu karticu na naplatnoj postaji.

Korisnici sa aktivnim HAC ENC uređajem prilikom ulaska na auto cestu ne moraju preuzimati naplatnu karticu već koriste posebni dio ceste označen sa ENC.

Plaćanje cestarine ENC uređajem omogućuje popust hac.hr/hr/cestarina/cjenik. Za MGC Kupce plaćanje je u redovnom razdoblju fakturiranja, odvojen račun za cestarinu – plaćanje u korist MGC računa.

Korištenje ENC uređaja može se pratiti na HAC mrežnim stanicama – usluga je besplatna i ugovorena prilikom kupovine ENC-a – potrebna je odgovarajuća e-mail adresa na koju će se dostaviti korisničko ime i lozinka uz upute kako aktivirati račun. Pregled korištenja ENC uređaja je prilagođen i uključuje mogućnost preuzimanja excel datoteka.

Mobilna aplikacija također je dostupna

Izmjena kartica

Ukoliko se mijenja MOL Group Gold Europe kartica (nova kartica temeljem istekle; nova registracija, izdavanje nove kartica itd.) potrebno je popuniti pristupnicu za pripajanje ENC uređaja na novu karticu (link). Potrebno je posjetiti jedno od HAC prodajnih mjesta te je izmjena aktivna sljedeći dan.

Želimo skrenuti pažnju na to da ukoliko je MOL Group Gold Europe kartica (pripojena uz ENC uređaj) blokirana zbog neplaćanja dospjelog dugovanja, mogućnost postpaid korištenja ENC uređaja bit će onemogućeno. Ove izmjene obavljaju se jednom dnevno te će biti ponovno omogućeno korištenje dan nakon što je MOL Group Gold Europe kartica ponovno aktivirana.

U slučaju prijenosa postojećeg prepaid ENC uređaja u postpaid, prepaid račun se zatvara uz zahtjev za povrat neiskorištenih sredstava.

HAC garancija za ENC uređaj te potvrda o primitku (ENC detalji) izdaju se prilikom kupovine ENC-a.

Veće tvrtke – moguće je dostaviti jednu pristupnicu od strane predstavnika tvrtke (sa originalnom ENC pristupnicom i kopijama dokumenata vozila) te nakon toga vozači su u mogućnosti preuzeti ENC uz kopiju pristupnice i originalnim dokumentom vozila uz predočenje njihove MOL Group Gold Europe kartica.
Pristupnica za unos podataka teretnih vozila dostupna putem poveznice.

Ured prodaje pretplate, prizemlje – soba 1 prodaja.lucko@hac.hr 7:00 - 20:00
Subota 7:00 - 12:00
ZAGREB, Širolina 4, prizemlje prodaja.sirolina@hac.hr 7:00 - 19:00
A3 N.P. BREGANA prodaja.bregana@hac.hr 7:00 - 20:00
Subota 7:00 - 12:00
A3 N.P. ZAGREB - ISTOK prodaja.zagrebistok@hac.hr 7:00 - 20:00
Subota 7:00 - 12:00
A3 N.P. SLAVONSKI BROD - ZAPAD prodaja.slavonskibrod@hac.hr 7:00 - 20:00
Subota 7:00 - 12:00
A3 N.P. LIPOVAC prodaja.lipovac@hac.hr 7:00 - 20:00
Subota 7:00 - 12:00
A5 N.P. OSIJEK prodaja.osijek@hac.hr (Pon,Sri,Pet) 7:00 - 15:00
(Uto,Čet) 12:00 - 20:00
A4 N.P. VARAŽDIN prodaja.varazdin@hac.hr 7:00 - 20:00
Subota 7:00 - 12:00
A1 N.P. OGULIN prodaja.ogulin@hac.hr 8:00 - 16:00
A1 N.P. ZADAR - ISTOK prodaja.zadar@hac.hr 7:00 - 20:00
Subota 7:00 - 12:00
A1 N.P. DUGOPOLJE prodaja.dugopolje@hac.hr 7:00 - 20:00
Subota 7:00 - 12:00
A6 N.P. OŠTROVICA prodaja.ostrovica@hac.hr 8:00 - 16:00
A6 N.P. RIJEKA prodaja.rijeka@hac.hr 7:00 - 20:00
Subota 7:00 - 12:00
*N.P. = Naplatna postaja

Preuzimanja

Popis prodajnih mjesta unutar odabrane države