Austrija

Plaćanje cestarina je obavezno na austrijskim cestama za vozila iznad 3,5 tone. Jedinica za plaćanje cestarine (OBU) u vozilu pomaže pri plaćanju, a može se kupiti nakon sklapanja ugovora s Eurotollom. OBU registrira točnu poziciju vozila i pohranjuje prijeđenu udaljenost.
Plaćanje će se izračunati na temelju

  • udaljenosti koju je izmjerio Vaš OBU
  • EURO emisijski standard Vašeg vozila
  • serijski broj Vašeg vozila (osovina)
PDV na cestarine

Austrijska naknada za cestarinu uključuje PDV. Možete pronaći naša rješenja za povrat PDV-a koji Vam umanjuju troškove ovdje.

Dokumenti za porez

Ako za plaćanje austrijske cestarine odaberete Eurotoll, partnera MOL Group kartica, od Eurotolla ćete primiti dokumente za porez za Vašu kompaniju.

Period fakturiranja

Naknada za cestarinu plaćena preko Eurotolla bit će mjesečno fakturirana.

Kontaktirajte nas!

Preuzimanja

Popis prodajnih mjesta unutar odabrane države