SMANJENJE RIZIKA OD ZLOUPORABE KARTICA ZA GORIVO

Razvoj alata za bezgotovinsko plaćanje

Korištenje alata i tehnika bezgotovinskog plaćanja postalo je sve važnije posljednjih godina. Kao rezultat toga, korištenje kartica za gorivo i uređaja za beskontaktno plaćanje cestarine u stalnom je porastu diljem Europe.

Ovi uređaji pružaju praktičnu opciju bezgotovinskog plaćanja za vozače cestovnih prijevoznika za financiranje autocesta, cestarina i točenja (dopune) goriva. U isto vrijeme, omogućuju upraviteljima voznih parkova veću kontrolu i ograničenja za vozače/vozila, vrstu kupnje, broja transakcija, učestalosti i lokacije.

Povećan rizika od zlouporabe

Međutim, povećana upotreba ovih alata također je privukla interes prevaranata i povećala rizik od prijevare. Broj prijevara značajno se povećao diljem Europe posljednjih godina, jer se sve više transakcija odvija online i vrijednost svake transakcije raste.

Kriminalci također koriste sve sofisticiranije tehnike za dobivanje podataka s kartica i uređaja za naplatu. Imajući to na umu, posebno je važno da tvrtke posvete odgovarajuću pozornost sprječavanju prijevara – kako na razini upravljanja voznim parkom tako i na razini vozača.

Područja i vrste prijevara

Vrste prijevara
Bez potrebe za punim detaljima - sa stajališta sudionika - možemo razlikovati vanjske i unutarnje prijestupe (treće strane, kriminalci ili uključenost korisnika/vlasnika kartice).

 • Prijevara:
  • Skriveni obrađeni ili kopirani podaci/podaci na kartici (na oštećenim čitačima kartica pumpe, prijenosni skimmeri koriste se na stajalištima za kamione, odmorištima, kafićima koje posjećuju prijevozničke tvrtke)
  • Zlouporaba izgubljene i ukradene kartice (s PIN-om ili jednostavnim PIN-om, ukradene kartice mogu se koristiti za prijevaru)
 • Zlouporaba kartice
  • Tajni dogovori na lokaciji: naplaćivanje više goriva ili plaćanje bez stvarne transakcije - podrazumijeva suradnju između vozača i osoblja benzinske postaje
  • Tajni dogovor vozača: vozač aktivno prodaje informacije o kartici prevarantu
  • Zlouporaba u korištenju: kada zaposlenici koriste resurse tvrtke za osobnu kupovinu (točenje goriva u osobno vozilo ili vozilo prijatelja ili člana obitelji plaćeno karticom za gorivo tvrtke).
  • Neovlaštena uporaba: kada zaposlenik koristi korporativni resurs za neovlašteni proizvod (npr. karticu za gorivo za hranu i piće, međutim kartica nije valjana za plaćanje tih artikala i lažno se prijavljuje kao kupnja goriva).

Prevencija / Zaštita

Mi, izdavatelji kartica, činimo sve da zaštitimo kartice goriva, surađujemo s međunarodnim udrugama, policijom, partnerima kako bismo postigli najveću razinu sigurnosti. No, vrlo je važno naglasiti da veliku odgovornost za sigurno rukovanje karticama snose i vlasnici/korisnici kartica.

Željeli bismo pomoći našim partnerima da sigurno koriste kartice za gorivo, stoga smo saželi najvažnije informacije, zadatke i korake koje treba imati na umu te ih poduzeti kako bi potencijalne prijevare, zlouporabe MOL kartica za gorivo sveli na minimum.

SAVJETI

KARTICOM ZA GORIVO TREBA RUKOVATI PAŽLJIVO KAO I BANKOVNOM KARTICOM

 • Zaštitite svoje kartice kao da su gotovina.
 • Pazite na svoju karticu kada obavljate transakciju.
 • Uzmite račun i čuvajte ga.
 • Nikada nemojte koristiti sumnjivu karticu koja izgleda kao da ju je netko dirao (labavi ili dodatni dijelovi pričvršćeni za uređaj, ljepljiva traka ili ostaci ljepila).
FRAUD FRAUD

PIN KOD TREBA KORISTITI PAŽLJIVO, ISPRAVNO

 • Karticu za gorivo i PIN kod uvijek čuvajte na sigurnom mjestu i držite ih odvojeno.
 • Nikada ne zapisujte i ne stavljajte svoj PIN kod na karticu i nikada ne držite karticu i PIN kod na istom mjestu.
 • Nikada ne otkrivajte svoj PIN kod trećim stranama.
 • Promijenite svoj PIN s vremena na vrijeme (molgroupcards.com/occ).
 • Ukoliko dođe do promjene osobe koja koristi karticu, obavezno promijenite PIN kod kartice.
 • Molimo Vas da stalno ažurirate korisničke podatke na Online Card Centru i blokirate pristup korisnicima koji više nisu kompetentni.
FRAUD FRAUD

ČUVAJTE KARTICU

 • Fizički zaštitite kartice od neovlaštenih osoba.
 • Odmah prijavite gubitak kartice za gorivo i što je prije moguće onemogućite daljnje korištenje.
 • Ako se dogodi da je netko nezakonito točio/kupovao vašom karticom za gorivo, prijavite to.
 • Nikada nikome ne posuđujte svoju karticu.
 • Izrežite staru karticu kada stigne nova
 • Ne gubite karticu iz vida prilikom plaćanja
FRAUD FRAUD

OGRANIČITE KORIŠTENJE KARTICA PREMA POTREBAMA VAŠE TVRTKE

 • Ograničite postavke korištenja kartice za gorivo za proizvode, usluge koje su prikladne za vaše kupovne navike ili važne za kontinuitet vašeg poslovanja.
 • Koristite dnevne, tjedne i mjesečne limite - mijenjajte ih prema potrebama.
 • Ako ne planirate posjetiti određene zemlje, primijenite ograničenja za te zemlje.
 • Nikada ne dijelite postavke svoje kartice (npr. ograničenje kartice) s trećim stranama.
 • Ovim se postavkama može upravljati preko the Online Card Center (molgroupcards.com/occ).
 • Kada prethodni korisnik kartice napusti kompaniju, zatražite karticu natrag ili onemogućite njeno korištenje.
FRAUD FRAUD

REDOVITO PROVJERAVAJTE AKTIVNOSTI KARTICE

 • Redovito koristite izvještaj o transakcijama kako biste imali uvid u kupovine.
 • Redovno praćenje ovih izvještaja (molgroupcards.com/occ) može vam pomoći da uvidite razlike u kupovini ili dopunjavanju goriva u odnosu na vaše redovne navike.
 • Pratite kako izgleda normalno - potrošnja goriva bi trebala biti prilično dosljedna za svaku rutu.
 • Provjerite kupnje koje ne odgovaraju vožnji.
FRAUD

EDUCIRAJTE VOZAČE NA OPREZ I ČUVANJE KARTICE ZA GORIVO

 • Ispišite pravila rukovanja PIN-om i karticom za vozače.
 • Jasno objasnite kakve će biti posljedice u slučaju zlouporabe ili prijevare vezane uz kartice za gorivo. Važno je naglasiti da su zlouporabe i prijevare nezakonite i podložne pravnim posljedicama. Oni bi trebali razumjeti odredbe i uvjete i potpisati potvrdu o obuci.
 • Obučite svoje vozače da pregledaju čitače. Svi znakovi neovlaštenog otvaranja, poput slomljene naljepnice oko čitača, trebali bi upozoriti vozača da odabere drugu benzinsku postaju. Vozači bi trebali koristiti postaje u područjima visoke vidljivosti kad god je to moguće
FRAUD

Online Card Centre (OCC)

Ultimativna platforma MOL Group Cards pomoći će vam u upravljanju provjerom i kontrolom troškova goriva vaše tvrtke, pomoći će vam u upravljanju PIN-om, postavljanju kartice, naručivanju, blokiranju, izvješćivanju. Posjetite OCC i obavite dnevnu provjeru, postavke (molgroupcards.com/occ).