Holandsko, Luxembursko, Dánsko a Švédsko

Holandsko, Luxembursko, Švédsko a Dánsko používa spoločnú povinnú daň pre vozidlá nad 12 ton, jazdiace po ich diaľniciach. Tento systém sa nazýva Eurovignette. Môže byť uhradená Eurotoll kartou automaticky po zazmluvnení, a to buď na predajných miestach alebo on-line. Eurotoll vám poskytne kartu, s ktorou môžete pokryť všetky náklady súvisiace s mýtom v krajinách, využívajúcich Eurovignette. Presná suma, ktorá má byť zaplatená, sa stanoví na základe:

  • EURO emisnej normy vášho vozidla,
  • časového úseku užívania cestnej siete (k dispozícii je na výber denná, týždenná, mesačná alebo ročná známka),
  • a počtu náprav vozidla.
DPH na mýte

Mýtne poplatky v Holandsku, Luxembursku, Švédsku a Dánsku nezahŕňajú DPH.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak si zvolíte pre platbu mýta v Holandsku, Luxembursku, Švédsku a Dánsku partnerskú spoločnosť MOL Group kariet - Eurotoll, získate relevantný daňový doklad od AGES. Spoločnosť Eurotoll vám vystaví výpis z účtu.

Fakturačné obdobie

Poplatky za mýto cez Eurotoll budú fakturované mesačne.

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine