Platenie diaľničných poplatkov pre osobné automobily

Na našich čerpacích staniciach ponúkame aj diaľničné známky, ktoré je možné zakúpiť v hotovosti, platobnou kartou ako aj vašou MOL Group kartou, s výnimkou slovenských elektronických diaľničných známok. Ak chcete zobraziť potrebnú tovarovú špecifikáciu pre nákup diaľničných známok prostredníctvom palivových kariet, kliknite na pozrite si informácie a presnú charakteritisku produktov a rozsahu služieb tovarový kód.

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine