Režim Pre-paid

Maďarské mýto HU-GO môžete platiť v režime Pre-paid svojou MOL Group GOLD kartou.

Platba mýta je možná dvoma spôsobmi:
  • Jednorazový úsekový lístok: Ak jazdia vaše vozidlá po maďarských cestách príležitostne, odporúčame vám využiť predplatené cestovné lístky. Predplatené lístky sú vhodné pre cesty, ktoré plánujte s predstihom. Úsekové lístky je potrebné zakúpiť pred vstupom na spoplatnený úsek ciest. Lístky platia 2 kalendárne dni a je možné ich zakúpiť maximálne 30 dní pred začiatkom cesty. Lístky zakúpené v deň použitia sú platné do konca nasledujúceho kalendárneho dňa. Jednorazové lístky si môžete kúpiť:
    ~ Na viac ako 100 čerpacích staniciach MOL, kde sú zriadené kiosky na plánovanie trás a tlač lístkov s čiarovými kódmi. Predplatené lístky je možné uhradiť MOL Group GOLD kartou EUROPE, v hotovosti alebo bankovou kartou.
    ~ Online na hu-go.hu. Trasu si môžete naplánovať online a zadať základné požadované údaje. Po online registrácii môžete okamžite zaplatiť mýtny poplatok na maďarských čerpacích staniciach MOL, pričom platbu je možné vykonať aj bankovým prevodom. Upozorňujeme, že samotný prevod peňažných prostriedkov môže trvať niekoľko dní.
  • Palubná jednotka: Ak vaše vozidlá jazdia pravidelne po maďarských cestách a často používajú spoplatnené úseky, OBU jednotka je pre vás ideálnym riešením pre platenie mýta. Poplatky za mýto sa budú účtovať na základe skutočného použitia ciest. Potrebujete sa zaregistrovať a uzavrieť zmluvu na hu-go.hu, webovej stránke Maďarskej štátnej správy diaľnic (NÚSZ). Bude vám vygenerovaný jedinečný mýtny účet. Potrebujete si dobiť prostriedky na tento účet, a tiež si môžete kúpiť palubnú jednotku. Dobitie je možné prostredníctvom MOL Group kariet na každej čerpacej stanici MOL v Maďarsku. Palubné jednotky je možné zakúpiť na vybraných čerpacích staniciach MOL.
  • Maďarské mýto je možné zaplatiť aj na niekoľkých čerpacích staniciach MOL v Srbsku a Rumunsku
DPH na mýte

Poplatok za maďarské mýto zahŕňa DPH. Pozrite si naše riešenie vrátenia DPH, ktoré môže znížiť vaše náklady.

Daňovo relevantné dokumenty

Ak si zvolíte pre platbu maďarského mýta MOL Group GOLD kartu, získate relevantný daňový doklad od spoločnosti MOL.

Fakturačné obdobie

Mýtne poplatky uhradené pomocou MOL Group GOLD karty budú fakturované v tej istej faktúre a v rovnakej frekvencii ako vaše nákupy pohonných hmôt, v závislosti od vašich individuálnych zmluvných podmienok.


Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zoznam všetkých čerpacích staníc vo vybranej krajine