ZMENA PODMIENOK PREDAJA MOTOROVÝCH PALÍV V MAĎARSKU

Vážení obchodní partneri,

s účinnosťou od 24. júna 2022 vrátane spoločnosť MOL upravila opatrenia v súvislosti s reguláciou cien motorových palív v Maďarsku nasledovne:

  • Nákupy na výdajných stojanoch pre osobné vozidlá sú obmedzené z pôvodných 100 l/deň na súčasných 50 l/deň
  • Nákup do iných ako vo vozidle zabudovaných palivových nádrží je možný za aktuálnu trhovú cenu, nie regulovanú cenu, a to len v prípade, že je externá nádrž na tento účel certifikovaná a vhodná na bežné skladovanie paliva.  

Ostatné doterajšie obmedzenia zostávajú v platnosti.

Ďakujeme za pochopenie.