Zmena obchodných podmienok

 

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás informovať, že sme pristúpili k revidovaniu Všeobecných obchodných podmienok pre používanie zľavových palivových MOL Group PARTNER kariet a pre používanie darčekových palivových MOL Group GIFT kariet (ďalej „VOP“).

Dokumenty sú k dispozícií tu.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu alebo využite služby našej bezplatnej Zákazníckej linky 0800 111 811.

S úctou

Váš tím palivových kariet