VYSVETLENIE K FAKTÚRAM OD SPOLOČNOSTI INA, INDUSTRIJA NAFTE D.D.

Chorvátsko sa pripravuje na prechod svojej národnej meny na euro.  V Chorvátskej republike je od 5. 9. 2022 podľa zákona o zavedení eura fixný konverzný kurz 1 EUR = 7,53450 HRK. Tento prepočet má informatívny charakter. Všetky subjekty, ktoré účtujú nákupy v chorvátskej mene, majú povinnosť uvádzať tento prepočet na vystavených dokladoch. 

Uvedený fixný konverzný kurz sa ale nepoužije pri prepočte pre účely fakturácie. Podľa aktuálne platných Všeobecných obchodných podmienok (bod 10.10.) sa nákupy prostredníctvom palivových MOL Group kariet na akceptačných miestach v zahraničí účtujú v národnej mene príslušnej krajiny a fakturujú sa v EUR. Prepočítanie kúpnej ceny sa uskutočňuje kurzom devíza stred domáca mena/EUR, vyhláseným príslušnou národnou/centrálnou bankou danej krajiny a platným v deň uskutočnenia nákupu. 

Faktúry vystavené spoločnosťou INA, Industrija nafte d.d., musia mať preto po novom dva údaje s hodnotou v EUR. Pre úhradu je relevantný prvý údaj. Druhý údaj s odkazom na fixný konverzný kurz je len informatívny. Vo vystavenom zozname faktúr sa uvádza len jedna hodnota, a to suma na úhradu.

Odporúčame Vám uhrádzať všetky faktúry v jednej platbe ako súhrnnú sumu zo zoznamu faktúr s uvedením variabilného symbolu (10-miestne číslo zoznamu). Ak sa rozhodnete pre úhradu každej faktúry zvlášť, zvýšte pozornosť a zaplaťte príslušnú sumu z faktúry spoločnosti INA, nie povinný informatívny prepočet. 

V prípade nejasností sa obráťte na svojho obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., alebo na Biznis linku 0800 111 811/kontkatne.centrum@slovnaft.sk