VRÁTENIE DPH ZA ROK 2021 – DÔLEŽITÝ TERMÍN

Vážený obchodný partner,

radi by sme Vás informovali, že faktúry za rok 2021 prijíma náš obchodný partner, spoločnosť NIKOSAX, najneskôr do 1. 8. 2022. Po tomto termíne bude NIKOSAX akceptovať už len faktúry za rok 2022. 

Odporúčame Vám predložiť podklady najneskôr  do 1. 8. 2022. Výnimka pre neskoršiu akceptáciu faktúr za obdobie roka 2021 je možná len v špecifických prípadoch a musí byť spoločnosťou NIKOSAX vopred potvrdená/schválená. 

V prípade otázok alebo nejasností neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., prípadne sa obráťte priamo na spoločnosť 

NIKOSAX Polska Sp. z o.o. , ul. Bonifraterska 17, PL – 00-203 Warszawa, tel. +48 22-161-14-38 kl. 103, e-mail: VAT.SVK@nikosax.dk

S pozdravom,

Tím palivových MOL Group kariet