Vrátenie DPH v roku 2022 – dôležité termíny

Vážení obchodní partneri,

pre hladký priebeh vrátenia DPH za uplynulé obdobie 2021, a tiež v priebehu roku 2022, prostredníctvom nášho partnera, spoločnosti Nikosax, vám oznamujeme najdôležitejšie termíny žiadostí o vrátenie DPH. Spoločnosť Nikosax prijíma faktúry od tretích strán a súvisiace dokumenty na podanie žiadostí v týchto termínoch:

1. ROČNÉ PODANIA ZA ROK 2021:

  • 28. február 2022 - pre ročné podanie žiadosti o DPH na rok 2021
  • Ak nedôjde k podaniu žiadosti k uvedenému termínu, spoločnosť Nikosax stanovila dodatočný termín, 30. jún 2022. Odporúčame ale predložiť podklady pre podanie vrátenia dane za rok 2021 vo februárovom termíne.

2. ŠTVRŤROČNÉ ŽIADOSTI V ROKU 2022: 

  • 15. apríl 2022 – pre žiadosti za 1. štvrťrok 2022
  • 15. júl 2022 – pre žiadosti za 2. štvrťrok 2022
  • 15. október 2022 – pre žiadosti za 3. štvrťrok 2022
  • 15. január 2023 – pre žiadosti za 4. štvrťrok 2022

V prípade otázok alebo nejasností neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., prípadne sa obráťte priamo na spoločnosť

NIKOSAX Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

PL – 00-203 Warszawa

tel. +48 22-161-14-38 kl. 103, e-mail: VAT.SVK@nikosax.dk 

Kontaktné osoby za spoločnosť Nikosax komunikujú aj v českom jazyku.