ÚPRAVA PODMIENOK PREDAJA MOTOROVÝCH PALÍV V MAĎARSKU

Vážení obchodní partneri,

maďarská vláda prijala s účinnosťou od 27. mája 2022 nové opatrenia v súvislosti s reguláciou cien motorových palív v Maďarsku.

Na základe týchto opatrení spoločnosť MOL v súlade s platnou legislatívou zaviedla nasledujúce obmedzenia:

  • Z nákupov za regulované ceny sú po novom vylúčené aj vozidlá do 3,5 t so zahraničným EČV. Pre uplatnenie regulovaných cien je potrebné preukázať sa technickým preukazom. 
  • Pri nákupe do prenosných nádrží a kanistrov je obmedzené množstvo na max. 20 l/deň. 

Pre zákazníka zo zahraničia platí cena podľa dohodnutých zmluvných podmienok - cenníková cena alebo cena uvedená na výdajnom stojane.

Za pochopenie ďakujeme.