Skupina MOL odkúpila spoločnosť LOTOS Paliwa sp. z o.o.

Vážený obchodný partner,

k 1. decembru Skupina MOL odkúpila spoločnosť LOTOS Paliwa sp. z o.o., vrátane jej maloobchodných prevádzok a biznisu palivových kariet.

Skupina MOL tak prevzala plnú kontrolu nad aktivitami spoločnosti LOTOS Paliwa sp. z o.o.. Jej názov sa zmení na MOL Polska sp. z o.o., aktuálne prebieha registračné konanie. O tejto zmene Vás budeme oficiálne informovať.

Aktuálne pracujeme na integrácii spoločnosti LOTOS Paliwa sp. z o.o. do Skupiny MOL a zlepšení služieb na úroveň, akú štandardne poskytujeme našim zákazníkom. Ďalším míľnikom bude rozšírenie akceptácie MOL Group kariet o dnešnú sieť LOTOS. Podrobnejšie informácie Vám prinesieme po nastavení všetkých technických požiadaviek.

Pre viac informácií navštívte naše webové stránky alebo nás v prípade otázok kontaktujte:

 

LOTOS Biznes Fleet Customer Department 

email: biuro@lotosbiznes.pl 

www.lotosbiznes.pl 

 

MOL Group karty

https://molgroupcards.com/sk/kontaktujte-nas  

 

S úctou,

 

 Tím palivových MOL Group kariet