NOVÉ AKCEPTAČNÉ MIESTA V POĽSKU

Rozšírili sme počet akceptačných miest v Poľsku o ďalšie 3 čerpacie stanice.

Akceptačná sieť na čerpacích staniciach Slovnaft Partner v Poľsku sa bude do roku 2024 postupne rozširovať zo súčasných 4 akceptačných miest až na viac ako 80 akceptačných miest.

Sieť bude pokrývať hlavne južné Poľsko. Na partnerských čerpacích staniciach budú akceptované všetky palivové MOL Group GOLD karty EUROPE so zahraničnou akceptáciou.

Viac sa dozviete na webe v časti Akceptačná sieť. Rozmiestnenie čerpacích staníc nájdete v sekcii Vyhľadávač staníc.